2020-ieji – EUGENIJOS ŠIMKŪNAITĖS METAI
2020-ieji – EUGENIJOS ŠIMKŪNAITĖS METAI

Bibliografija

Pilnas Eugenijos Šimkūnaitės bibliografijos sąrašas (word failas) 

Dalis E. Šimkūnaitės bibliografijos:
 1. Valerijonų kultivavimas Lietuvos TSR / E. Šimkūnaitė //  Biologijos mokslų kandidato disertacija.- Vilnius, 1951.
 2. Культура валерианы в Литовской ССР/Е.П.Шимкунайте // Автореферат дисс. на соискание ученой степени канд. биол. наук.- Вильнюс, 1951.-15.
 3. Informacinės žinios Lietuvos TSR gydymo įstaigoms ir vaistinėms // Darbai, biuleteniai ir kiti tęstiniai leidiniai.-Vilnius, 1953.
 4. Coriandrum sativum L. savaimini pasėlio stebėjimai /   E.Šimkūnaitė // Lietuvos TSR mokslų akademijos Biologijos instituto darbai. – 1954.-2 : 151-159. Santr. rus.
 5. Nemuno žemupio pievų vaistingieji augalai – pievų piktžolės / E.Šimkūnaitė // Lietuvos TSR Mokslų akademijos Biologijos instituto darbai. – 1954.-2 : 46-58. Santr. rus.
  • Nemuno lankų svarbesnieji vaistingieji augalai – pievų piktžolės / E.Šimkūnaitė // Nemuno žemupio užliejamosios pievos. 1955. V.95-98.
  • Состояние и перспективы использования ресурсов лекарственных растений Литовской ССР / Е.Шимкунайте // Сборник изучение использование лекарственных ресурсов / Баку / Москва. 1961.
  • Лекарственные формы литовской народной медицины / Е.Шимкунайте // Тезисы докладов конференции истории медицины в Прибалтике и Белорусии. В. 54-53.
  • Биологические основы рационального пользования толокнянки / Е.Шимкунайте // Растительные ресурсы Сибири, Урала и Дальнего Востока. Новосибирск. [ Nei metų, nei straipsnių puslapių nenurodyta ].
 6. Vaistingieji augalai ir jų paruošos // Mūsų giros. 1957.- Nr.2 : 51.
 7. Kai išeiname į pievas …[ apie vaistažolių rinkimą ] // Tarybinė moteris. 1957. – Nr.7 : 18.
 8. Исследование растительных ресурсов Литовской ССР / Шимкунайте Е.П. // Состояние и перспективы изучения растительных ресурсов СССР. – М. – Л. – 1958 : 104-111.
 9. Mažieji mūsų miškų turtai [Apie palajo augalus] // Mūsų girios. 1958. – Nr. 6 : 18-20.
 10. Kaip paruošti tinkamą vaistingąją žaliavą // Tarybinis mokytojas. 1958. – liepos 10.
 11. Материал о Белорусской – Литовском массиве /        Бондаренко Б.В., Шимкунайте Е.П. // Складчатые дислокации докембрия Белорусской ССР по геофизическим и геологическим данным. Доклады Академии наук ГаССР. – 1958. – 2 (6) : 253-256.
 12. Apie mūsų liaudies mediciną // Literatūra ir menas.- rugpjūtis 29.
 13. Ar galima pačiam gydytis vaistažolėmis? // Valstiečių laikraštis.- 1959. rugpjūtis 19.
 14. Apie vasaros dovanas ir paruošų darbą. [Dėl grybų ir uogų rinkimo ir paruošimo organizacijos] // Kooperatininkas. – 1959. birželis 4.
 15. Vaistinių augalų rinkėjams. Paprastasis čiobrelis // Mūsų girios. – Nr.4 : 49-50.
 16. Paprastasis kmynas. [Apie kmynų auginimo sąlygas] // Mūsų sodai. – 1959.Nr. 4 : 45 : su iliustracija.
 17. Ąžuolynas – visų mūsų turtas // Vakarinės naujienos. – 1960. – gegužės 20.
 18. Jauniklius nereikia jaukinti [Apie jaunų paukštelių ir žvėrelių globą] // Mūsų girios. – 1960. – Nr. 6 : 52-53 : su iliustracijomis.
 19. Jaunystės augalas [Apie rapontiko kultivavimą] // Mūsų sodai. – 1960. – Nr. 7 : 16 : su iliustracijomis.
 20. Puronėlio mįslė [Apie apynių auginimą] // Mūsų sodai. – 1960. – Nr. 9 :16 : su iliustracijomis.
 21. Āņīšīå Āńåńīžēķīå ńīāåłąķčå ļī īõšąķå ļščšīäū, 5-6 Ąāćóńņą 1959 ć., Āčėüķžń // Ģąņåščąėū ńīāåłąķč˙. – Āčėüķžń. – 1960 : 188.
 22. Vienu šūviu – du zuikiai. [ Dėl vaistažolių rinkimo miškuose ] // Mūsų girios. 1961. – Nr. 5 : 54-55.
 23. Apyniai // Mūsų sodai. 1961. – Nr. 11 : 11-12 : su iliustracijomis.
 24. Galvokime ne tik apie humusą [ Dėl įvairesnių augalų veislių smėlingose vietovėse kultivavimo ] // Mūsų girios. 1962. – Nr. 8 : 38-39.
 25. Auginkime vaistinguosius medingus augalus // Mūsų sodai. 1963. – Nr. 5 : 24.
 26. Indraja [ Apie lietuviškų indrajiškų pasakų kilmę ] // Mokslas ir gyvenimas. 1963. – Nr. 9 : 34-35.
 27. Ką rinkti vaistams [ Apie vaistingųjų augalų rinkimą ir jų paruošimą ] // Valstiečių laikraštis. 1963. – spalio 22.
 28. Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos San. švietimo namai [ Informacinė medžiaga ]. 1964.
 29. Tai ne atliekos [ Apie vaistinguosius miškų augalus ] // Mūsų gamta. 1964. – Nr. 1 : 36-37.
 30. Tai ne atliekos [ Apie miškuose augančias vaistažoles ] // Mųsū gamta. 1964. – Nr. 2 :32-33 : su iliustracijomis.
 31. Stebuklingosios žolelės [ Apie vaistinius augalus ] // Mūsų girios. 1964 – Nr. 5 : 12-13.
 32. Биология толокнянки и рациональная эксплуатация ее натуральных массивов / Е.Шимкунайте // Тр. первой научной конференции по исследованию и обогощению растительных ресурсов Прибалтийских республик и Белоруссии. – 1963 : 65-69. Santr. angl.
 33. Kas žinotina renkant vaistažoles [ Atmintinė ]. 1964. – (4) : 21. Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos San. švietimo namai.
 34. Полезно и выгодно / П.Терновки, Е.Шимкунайте // Неделя. 1964. – 26 июля / августа : 18.
 35. Состояние и перспективы использоване дикорастущах лекарстенных растений Литовской ССР / Е.Шимкунайте // Тр. Всесоюз. науч. фармацевтич. конференции. Баку. зо мая – з июня 1964г. : 185-188.
 36. Vaistažolės ir dabar renkamos [Apie vaistažolių rinkimą vėlyvą rudenį ] // Mūsų gamta. 1964. – Nr 7 : 42.
 37. Atsargiai su atgiriniu pataisu // Mokslas ir gyvenimas. 1965. – Nr. 1 : 21.
 38. Gamta gydo [ Apie gamtos gėrybių naudojimą žmogaus sveikatai stiprinti ] // Mūsų gamta. 1965. – Nr. 2 : 21.
 39. Pribrendo reikalas [ Dėl Kauno vaistažolių punkto darbo sąlygų pagerinimo ] // Kauno tiesa. 1965 balandžio 1.
 40. Vaistinių augalų naudojimas // Sveikatos apsauga. 1965. – Nr. 4 : 38-41.
 41. Gamta gydo [ Gydomųjų augalų sąrašas ] // Mūsų gamta. 1965. – Nr. 10 : 32.
 42. Gamta gydo [ Gydomųjų augalų sąrašas ] // Mūsų gamta. 1965. – Nr. – 11 :31.
 43. Gamta gydo [ Gydomųjų augalų sąrašas ] // Mūsų gamta. 1965. – Nr. 12 : 29.
 44. Žalioji vaistinėlė [ Gydomųjų augalų sąrašas ] // Mūsų gamta. 1966. – Nr. 1 : 30.
 45. Gražu, naudinga, pelninga [ Krantų, šlaitų, bei erozijos paliestų žemių apželdinimo naudingais augalais problemos ] // Mūsų gamta. 1966. – Nr. 3 : 13-15 : su iliustracijomis.
 46. Rabarbarai [ Apie augalo savybes ] // Valstiečių laikraštis. 1966 kovo 27.
 47. Sveika, dilge! [ Apie dilgėlės vertingas savybes ] // Valstiečių laikraštis. 1966 balandžio 17.
 48. Gintara [ Apie vaistažolę ] // Mūsų gamta. 1966. – Nr. 5 : 31 : su iliustracijomis.
 49. Prieskoniai prieskonėliai [ Apie prieskonių reikšmę sveikatai ] // Valstiečių laikraštis. 1966 rugpjūčio 21.
 50. Lietuvos Respublikos gydytojų praktikų mokslinė konferencija, Klaipėda. 1965 gruodžio 17-18 // Praktikos gydytojų mokslinė konferencijos medžiaga. Vilnius. 1965 : 56.
 51. Ignalinos kraštas [ Straipsnių rinkinys ] / R.Batūra, I.Butkevičius, J.Dovydaitis ir kt. // 1966. – Vilnius. 339.
 52. Vilniaus V.Kapsuko universitetas. XX studentų mokslinės konferencijos pranešimų tezės.
 53. По Салакской земле / Краеведческий очерк Зарасайский район // Литва литературная. Вильнюс. 1966 : 209-215.
 54. Fitoncidai ar atsitiktinumas [ Apie šunobelės gydomąsias savybes ] // Mūsų gamta. 1966. – Nr. 11 : 31.
 55. Kai kurių mūsų vaistingųjų augalų rytdiena // Mūsų gamta. 1966. – Nr. 12 : 4-6 : su iliustracijomis.
 56. Valandėlė raganų virtuvėje [ Apie raganų naudotus ir augalus, vaistų, nuodų ir narkotikų gamybai ] // Mūsų gamta. – 1967. – Nr. 2 : 29.
 57. Jūsų nervai sutrikę [ Apie sukatžolės gydomąsias savybes ] // Mūsų gamta. 1967. – Nr. 5 : 33.
 58. Jūros dovana [ Apie guveinius ] // Mūsų gamta. – Nr. 6 : 30.
 59. Совещание по вопросам организации охраны ботанических обьектов, Ленинград 12-15 марта 1968. / Краткое изложение докладов К.Балявичюса, И.Статинаса и З.Шимкунайте // Раст. ресурсы. – 1968. – И вып. 4 : 442-444.
 60. Gyvybės medis ir jo atžalos [ Apie lietuvių liaudies mediciną ] // Gimtasis kraštas. – 1968 sausio 18.
 61. Stebuklingosios žolės [ apie vaistažolininkystę ] // Tiesa. Vilnius. – 1968. – kovo 30.
 62. Pasakų takais [ Tikrovės atspindžiai pasakose ] // Mūsų gamta. – 1968. – Nr. 4 : 3.
 63. Kaktusai ir jų ligos //Mūsų gamta. 1968. – Nr. 5 : 23 : su iliustracijomis.
 64. Gamta gydo. Avižėlė žalia [ Apie avižų vitaminines ir gydomąsias savybes ] // Mūsų gamta. – 1968. – Nr. 7 : 5.
 65. Kėž – kežiukas [ Apie vaistinį augalą – dirvinį asiūklį ] // Mūsų gamta. – 1968. – Nr. 8 : 23.
 66. Abecadlo stosowania ziol ltczniczych / E.Szimkunaite // Porady ф Czerwony Sztandar. Wilnius. – 1968. – 19 wrzes’.
 67. Междуреспубликанская конференция по истории естествознания в Прибальтике. – Вильнюс. – 1968.
 68. Dieveniškės [ Eišiškių raj. ] // Mokslinės ekspedicijos medžiaga. – Vilnius. – 1968 : 412.
 69. Прибалтийкая экспедиция – совещание ботаников по Юго – восточной части Литовской ССР 10 – я // Путоводитель Х Прибалтийской экспедиции – совещания. – Вильнюс. – 1969 : 70 : карт.
 70. Ant palangės, vaistinėje, gamtoje [ Apie kai kurių kambarinių gėlių gydomąsias savybes ] // Mūsų žodis. – 1969. – Nr. 3 : 28-29.
 71. Sėjamoji pipirnė // Mokslas ir gyvenimas. – 1969. – Nr. 9             : 47-48.
 72. Dera – nedera [ Apie alkoholio žalingumą, vartojant jį su grybais ar vaistais ] // Mūsų žodis. – 1969. – Nr. 4 : 29.
 73. Eukalipto lapai // Mokslas ir gyvenimas. – 1969. – Nr. 12 :   45.
 74. Devynių galybių žaliuonos [ Apie kadagį ] // Mūsų gamta. – 1969. – Nr. 5 : 11-12 : su iliustracijomis.
 75. Ar vien tik kvapas? [ Apie svogūnus bei česnakus ir jų gydomąsias savybes ] // Mūsų sodai. – 1969. – Nr. 6 :7.
 76. Dvimetė nakviša. – 1969. – Nr. 5 : 48.
 77. Debesylas [ Apie daugiametės žolės vaistines savybes ] // Mokslas ir gyvenimas. – 1969. – Nr. 6 : 45-46.
 78. Svetys iš rytų šalies [ Apie ajerą ] // Mūsų gamta. – 1969. – Nr. 7 : 31-32 : su iliustracijomis.
 79. Berželis svyruonėlis [ Apie beržo gydomąsias savybes ] // Mūsų gamta. – 1969. – Nr. 7 : 29.
 80. Ir pabiro uogelės [ Apie uogų gydomąsias savybes ir naudojimą ] // Mūsų žodis. – 1969. – Nr. 8 : 22-23.
 81. Vaistažolių rinkėjo kalendorius // Lietuvos pionierius.V. – 1969. – rugpjūčio 27.
 82. Vaistažolių rinkėjo kalendorius // Lietuvos pionierius.V. – 1969. – rugsėjo 20.
 83. Kas judu abudu prieš mane vieną! [ Apie alaus pritaikymą liaudies medicinoje ] // Mūsų gamta. – 1969. – Nr. 11 : 32.
 84. Nusiskyniau putino uogelę [ Apie augalo gydomąsias savybes ] // Mokslas ir gyvenimas. – 1969. – Nr. 11 : 47.
 85. Atsargiai! Šie augalai nuodingi [ Atmena ] // V. – 1970 : 4. LTSR Sveikatos apsaugos ministerijos Resp. švietimo namai.
 86. Vaistažolės sergantiems chroninėmis ligomis [ Atmena ] // V. – 1970 – : – 4.
 87. Turės žolėm galybę …// Lietuvos pionierius. V. – 1970. – gegužės 27.
 88. Kalta ar apšmeižta? [ Apie epušę ] // Mūsų gamta. – 1970. – Nr. 6 : 20.
 89. Raugerškis // Mokslas ir gyvenimas. – 1970. – Nr. 6 : 52-53 : su iliustracijomis.
 90. Neužmirškime …burokų [ Apie gydomąsias savybes ] // Raudonoji vėliava. Šiauliai. – 1970 liepos 1.
 91. Vaistažolininkystė // Tiesa.V. – 1970 rugpjūčio 15.
 92. Žodis vaistažolių rinkėjams // Lietuvos pionierius. – 1970 rugpjūčio 8.
 93. Maži bet neprasti [ Apie laukinių vaisių naudojimą ] // Mūsų žodis. – 1970. – Nr. 9 : 24 : 3 virš.
 94. Uogelė mergelė [ Apie žemuoges ir jų gydomąsias savybes ] // Mokslas ir gyvenimas. – 1970. – Nr. 9 : 31-32 : su iliustracijomis.
 95. Poniabudė // Mokslas ir gyvenimas. – 1970. – Nr. 8 : 52.
 96. Vaistažolių takai // Lietuvos pionierius. – 1970. – spalio 10 : su iliustracijomis.
 97. Kai diena ilgyn eina [ Apie žiemos šventes, papročius Lietuvoje ] // Raudonoji vėliava. Šiauliai. – 1970. – sausio 1.
 98. Pasėjau linelius [ Apie liną lietuvių liaudies buityje ] // Mūsų gamta. – 1970. – Nr. 1 : 16 : su iliustracijomis.
 99. Tauragniškių šeimininkių paprotys // Mūsų sodai. – 1970. – Nr. 2 : 20.
 100. Velniapėdis [ Apie pėduotą akmenį Tauragnuose, Utenos raj. ] // Mūsų gamta. – 1970. – Nr. 2 : 15-16.
 101. Pelkės: kurias ir kam palikti [ Dėl kai kurių pelkių pavertimo draustiniais / E.Šimkūnaitė, E.Seibutis ir A.Paulauskas // Tiesa. – 1970 kovo 13.
 102. Kauno žiedas [ Iš Kauno miesto istorijos ] // Mūsų gamta. – 1970. – Nr. 3 : 12-13 : su iliustracijomis.
 103. Pypkės dūmai [ Apie rūkymo žalą ] // Mūsų žodis. – 1970. – Nr. 3 : 20-21.
 104. Vaistažolių rinkėjams // Lietuvos pionierius. – 1970. – balandžio 11.
 105. Lietuvos vaistingųjų augalų resursų naudojimo biologiniai pagrindai / E.Šimkūnaitė // Biologijos mokslų daktaro disertacija. – Vilnius, 1969.
 106. Биологические основы пользования ресурсов лекарственных растений Литвы / Э.П.Шимкунайте // Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора биол. наук. – Вильнюс. 1970. – 48.
 107. Kai žydi pušys [ Apie žiedadulkių kenksmingumą ] // Vakarinės naujienos. – 1971. V. gegužės 18.
 108. Violeta, Džilda, Manon… [ Apie Resp. premijos kand., LTSR akad. operos ir baleto teatro solistę E.Čiudakovą ] // Vakarinės naujienos. V. – 1971. – liepos 12 : portr.
 109. Kakava // Mokslas ir gyvenimas. – 1970. – Nr. 1 : 46.
 110. Citrina // Mokslas ir gyvenimas. – 1970. – Nr. 3 : 50-51.
 111. Valstybinės formakopėjos komentarai / M.Basalykaitė, S.Bitman, S.Čiausovskis ir kt. // LTSR Vyriausioji farmacijos valdyba. – 1970. – 230.
 112. Vaistažolės [ Vadovas rinkėjams ir augintojams ] // E.Šimkūnaitė, J.Urbienė // . – 1971. – V. : 164 : su iliustracijomis.
 113. Konkursiniai vaistiniai augalai / E.Šimkūnaitė // Instrukcinė medžiaga moksleiviams. V. – 1971 : 23.
 114. Populiarios žaliavos [ Apie vaistingųjų augalų medicininę vertę ] / S.Bučinskaitė, E.Šimkūnaitė // Sveikatos apsauga V. – 1970. – Nr. 12 : 46-47.
 115. Plaukia antelė [ Apie patiekalus iš antienos ] // Tarybinė moteris. – 1971. – Nr. 1 : 5-6.
 116. Kokia ta obelis… [ Apie obels ir obuolių gydomąsias savybes ] // Mūsų sodai. – 1971. – Nr. 1 : 28.
 117. Trys seselės [ Apie žolių gydomąsias savybes ] // Mūsų gamta. – 1971. – Nr. 1 : 20.
 118. Aisetas – ežerų ežeras // Mūsų gamta. – 1971. – Nr. 2 : 21-22.
 119. Ir žiemą… [ Apie juodųjų serbentų šakučių bei pumpurų gydomąsias savybes ]. Yra tokia matuoklė [ Apie medžių kerpių savybes ] // Mūsų sodai. – 1971. – Nr. 2 : 25.
 120. Žolės gydo, žolės žeidžia [ Apie vaistinius augalus ] // Kalba Vilnius. – 1971. – Nr. 8 : 15 : su iliustracijomis.
 121. Žliugė ir čiužutė [ Vaistiniai augalai ] // Mūsų sodai. – 1971. – Nr. 3 : 19.
 122. Petražolė ir jos giminaičiai [ Apie gydomąsias savybes ] // Valstiečių laikraštis.V./. – 1971 gegužės 6.
 123. Pikta bet ne anyta, dygi bet ne marti [ Apie dilgėlių naudingumą ] // Mūsų sodai. – 1971. – Nr. 5 : 25.
 124. Slibino guolis. Tauragnai ir jų apylinkės. Utenos raj. // Mūsų gamta. – 1971. – Nr. 10 : 15-17 : su iliustracijomis.
 125. Slibinas ir jo guolis. Tauragnai ir jų apylinkės // Mūsų gamta. – 1971. – Nr. 11 : 15-16 : su iliustracijomis.
 126. Mangmedis ir jo vaisiai // Mokslas ir gyvenimas. – 1971. – Nr. 11 : 48-49.
 127. Visų uogų uoga [ Apie spanguoles ] // Raudonoji vėliava. Šiauliai. – 1971. – gruodžio 8.
 128. Skanioji vaistinėlė [ Apie džiovintų vaisių naudą žmonių sveikatingumui ] // Valstiečių laikraštis. – 1971. – gruodžio 2.
 129. “Žiniuoniai” ir jų žolelės [ Apie žolelių pardavinėtojus ] // Tarybinė Klaipėda. – 1971. – gruodžio 16.
 130. Vaistingieji augalai mokyklos sklype / S.Dagytė, S.Gudanavičius, J.Jaskonis ir kiti // Straipsnių – rekomendacijų rinkinys. – 1971. – Vilnius. 38 : schema.
 131. Leliumų dienos, žvėrių naktys [ Iš senovės lietuvių medžioklės, gyvulininkystės ir žemdirbystės papročių ] // Mūsų gamta. – 1971. – Nr. 12 : 8.
 132. Kai žydi pušys [ Apie žiedadulkių kenksmingumą ] // Vakarinės naujienos.V. – 1971 gegužės 18.
 133. Pavyzdingoji bendruomenė [ Apie skruzdes ] Girios : – 1971. – Nr. 5 : 20-22.
 134. Darbymetį pradeda dilgėlė. Vaistažolių rinkėjams // Lietuvos pionierius. V. – 1971. – birželio 5 .
 135. Serbento giminė // Mūsų sodai. – 1971. – Nr. 6 : 25 : su iliustracijomis.
 136. Oi jūs, grybai, grybai…[ Apie rinkimą ir naudojimą ] // Valstiečių laikraštis. V. – 1971. – liepos 31.
 137. Šilkažiedė [ Apie šilkažiedės gaisrenos vaistines savybes ] // Mokslas ir gyvenimas. – 1971. – Nr. 7 : 49 : su iliustracijomis.
 138. Vaistažolininko ruduo // Lietuvos pionierius. V. – 1971 rugpjūčio 7.
 139. Gelsvė [ Apie skėtinių šeimos augalą ] // Mokslas ir gyvenimas. – 1971. – Nr. 8 : 52 : su iliustracijomis.
 140. Žalioji pagalba Vietnamui [ Apie vaistinguosius augalus ir jų rinkimą ] // Tarybinis mokytojas. V. – 1971. – rugsėjo 15.
 141. Net ir nelabieji bijo [ Apie šermukšnį ] // Mūsų sodai. – 1971. – Nr. 8 : 24.
 142. Gyvaluobė, bitutės sūpuoklės [ Apie vaistinę taukę ] // Mūsų gamta. – 1971. – Nr. 8 : 21.
 143. Skanioji vaistinėlė [ Apie vaisių ir uogų naudą sveikatai ] // Valstiečių laikraštis. V. – 1971. – rugsėjo 2.
 144. Duona [ Iš duonos kepimo istorijos ] // Raudonoji vėliava. Šiauliai. – 1971. – spalio 9 : su iliustracijomis.
 145. Iš ligotų – sveiki [ Apie kardelių gumbasvogūnių gydymo būdą ] // Mūsų sodai. – 1971. – Nr. 9 : 17.
 146. Žiupsnelis fitoterapijos žinių // Sveikatos apsauga. – 1971. – Nr. 9 : 54-55.
 147. Ir mada, ir žala [ Apie gydymąsi vaistažolėmis ] // Tiesa.V. – 1971. – spalio 8.
 148. Skanioji vaistinėlė [ Apie daržovių vaistines savybes ] // Valstiečių laikraštis.V. – 1971. – spalio 2.
 149. Skanioji vaistinėlė [ Apie daržovių ir vaisių vaistines savybes ] // Valstiečių laikraštis.V. – 1971. – lapkričio 2.
 150. Kraštotyra / V.Adamavičiūtė. D.Andrašiūnaitė, J.Andriuševičius ir kt. // Straipsnių rinkinys skiriamas TSRS įkūrimo 50-mečiui / Vilnius. – 1971. – 418 pusl.
 151. Pabirs žiedai [ Apie kambarinių puokščių kenksmingumą sergantiems kai kuriomis ligomis ] // Vakarinės naujienos. V. – 1972. – gegužės 11.
 152. Vytur – vytaras ir gulbės pienas [ Gydomosios žolės mūsų buityje ] // Mūsų gamta. – 1972. – Nr. 1 : 20.
 153. Vytur – vytaras ir gulbės pienas [ Gydomosios žolės mūsų buityje ] // Mūsų gamta. – 1972. – Nr. 4 : 33 : su iliustracijomis.
 154. Kanapės senelė, Šventojoje [ Apie archeologinius radinius Šventosios apylinkėse. Kretingos raj. ] // Valstiečių laikraštis. V. – 1972. – sausio 8.
 155. Kadagio gardylai [ Apie kadagio naudojimą prieskoniams ] // Valstiečių laikraštis.V. – 1972. – sausio 1.
 156. Saldus gardus medutis [ Apie medaus gydomąsias savybes ] // Valstiečių laikraštis.V. – 1972. – kovo 2.
 157. Ligoninėn besiruošiant [ Apie tuberkuliozės gydymą namuose ] // Tarybinė moteris.V. – 1972. – Nr. – 2 : 3-4.
 158. Kol neišsprogę pumpurai [ Patarimai šeimininkėms apie gėrimų ir valgių gaminimą ] // Valstiečių laikraštis.V. – 1972. – gegužės 1.
 159. Pelyno lapais, ajero šaknelėm [ Apie vyno gamybą ] // Mūsų gamta. – 1972. – Nr. 8 : 23-24.
 160. Grybautojų dienos [ Apie grybų paruošimą ] // Valstiečių laikraštis. V. – 1972. – rugsėjo 2.
 161. Grybai “kitaip” [ Apie grybų paruošimo būdus ] // Raudonoji vėliava. Šiauliai. – 1972. – rugsėjo 9.
 162. Pupos [ Apie maistines savybes ir panaudojimą ] // Mūsų sodai. – 1972. – Nr. 9 : 16 : su iliustracijomis.
 163. Ką virsim vakarienei. Šeimininkės lentyna // Valstiečių laikraštis. V. – 1972. – spalio 31.
 164. Kad neišnyktų sveikatos šaltiniai [ Apie racionalų miško gėrybių naudojimą ] // Tiesa. V. – 1972. – lapkričio 21.
 165. Skerstuvių metas // Valstiečių laikraštis. V. – 1972. – lapkričio 30.
 166. Nemalonu, bet išvengiama [ Apie kovą su vidurių užkietėjimu ] // Tarybinė moteris. – 1972. – Nr. 11 : 7.
 167. XI экскурсия прибалтийских ботаников 1-9 июля 1971 Остров Хиума Эстония / К.Балявичус и С.Шимкунайте // Краткие изложения докладов. Ботанический журнал. – 1972. – Т. 57. Nr. 8 : 1205-1209 : картин.
 168. Imbieros // Mokslas ir gyvenimas. – 1972. – Nr. 4 : 50-51.
 169. Исследование электропроводности пленок СdТе’, лечированных С // Ю.Пожяла, Ю.Скучас, А.Скучене, Е.Шимкунайте / Lietuvos fiz. darbų rinkinys. – Vilnius. – 1972. T. 12. – Nr. 6 : 961-990 : brėžiniai.
 170. СВЧ детекторы на основе СdТе’ и их применение / Ю.Пожяла, Е.Шимкунайте // Lietuvos fiz. darbų rinkinys. Vilnius. – 1972. T. 12 Nr. 6 : 991-1000 : brėžiniai.
 171. Auksarankė skalbėjėlė [ Apie žliūgių savybes ] // Valstiečių laikraštis. – 1973. – liepos 30.
 172. Vaistiniai augalai / J.Bakšytė, K.Balkevičius, Z.Bandzaitienė ir kt. // . – 1973. – Vilnius. – 432 : su iliustracijomis.
 173. Полезные растения Прибалтийских республик и Белоруссий / А.Алюконите, Д.К.Араля, Э.Я.Базылев и др. // Материалы к II научной конференции по исследованию и обогощению растительных ресурсов Прубалтийческих республик и Беларуссии //. – Вильнюс – 1973. с. 340.
 174. Žalio vyno po truputį [ Apie alkoholinių gėrimų gamybą ] // Mūsų gamta. – 1973. – Nr. 4 : 34.
 175. Patvorio našlaitėlė [ Apie gumbinę saulėgrąžą ] // Valstiečių laikraštis. – 1973. – kovo 31.
 176. Apie ženšenį, salyklą ir turgaus vaistus // Mokslas ir gyvenimas. – 1973. – Nr. 3 : 51.
 177. Kur jūs, vitaminai ? [ Apie valgius žiemos metu ] // Valstiečių laikraštis. – 1973. – kovo 1.
 178. Kai karaliai prastai šaudė [ Apie gydomąją dervą ] // Raudonoji vėliava. Šiauliai. – 1973. – vasario 14-15.
 179. Draudžia manoji religija… [ Įspūdžiai iš mokslinės ekspedicijos po Viduriniąją Aziją ] // Raudonoji vėliava. Šiauliai. – 1973. – sausio 4.
 180. Литовская республиканская конференция. Природные ресурсы и возможности возделования лекарственных растении в республике // Тезисы докладов. – Щвенчионис. – 1973. – 48.
 181. Alijošius ir agava [ Apie panaudojimą medicinoje. Atmena ] // Vilnius. – 1973. – 4. LTSR Sveikatos apsaugos ministerijos Resp. san. švietimo namai.
 182. Iš daugybės žiedelių [ Apie gėrimą “Gulbės pienas” ] // Mūsų gamta. – 1973. – Nr. 5 : 32.
 183. Sveikas kaip ridikas [ Apie ridikus ] // Valstiečių laikraštis. – 1973. – gegužės 21.
 184. Pušų žiedai [ Apie jų gydomąsias savybes ] // Mokslas ir gyvenimas. – 1973. – Nr. 5 : 51-52 : su iliustracijomis.
 185. Prisirinkime bruknių [ Apie bruknių sunkos gaminimą ] // Valstiečių laikraštis. – 1973. – liepos 31.
 186. Kraujospūdžiui mažinti [ Apie vaistažoles ] // Valstiečių laikraštis. – 1973. – liepos 28.
 187. “Vaistiniais augalais” pasikliauti negalima [ Apie vaistinių augalų rinkimą ] // Tarybinis mokytojas. – 1973. – rugsėjo 21.
 188. Vaistažolės burnos priežiūrai [ Atmena ] // Vilnius. – 1973. – : 4. LTSR Sveikatos apsaugos ministerijos Resp. san. švietimo namai.
 189. Aktualūs farmacijos mokslo ir praktinės medicinos klausimai / E.Bagdonavičiūtė, D.Baranauskaitė, R.Bernatonienė ir kt. // Konferencijos, įvykusios Panevėžyje 1974. – birželio 5-6 pranešimų tezės, 1974. 103.
 190. Ką mena gegužraibė [ Apie augalą ] // Mūsų gamta. – 1974. – Nr. 1 : 29 : su iliustracijomis.
 191. Nesusitarę neauginkime [ Apie vaistingųjų augalų auginimą ] // Mūsų sodai. – 1974. – Nr. 1 : 19.
 192. Oi, tu kiškeli, dobilo [ Apie kiškiakopūsčius ] // Mūsų gamta. – 1974. – Nr. 2 : 27.
 193. Geltonžiedė plukė [ Apie augalą ] // Mūsų gamta. – 1974. – Nr. 3 : 29 : su iliustracijomis.
 194. Skaisčios vandens lelijos // Mūsų gamta. – 1974. – Nr. 4 : 18.
 195. Naujos lietuvių operos belaukiant / A.Kalinauskas, R.Geniušas, J.Mackonis ir kt. // Kultūros barai. – 1974. – Nr. 4 : 48-55.
 196. Trainės [ Apie augalus ] // Mūsų gamta. – 1974. – Nr. 5 : 21.
 197. Graižažiedžių šeimynėlė [ Apie augalus ] // Mūsų gamta. – 1974. – Nr. 6 : 21 : su iliustracijomis.
 198. Paprastoji kraujažolė [ Apie gydomąsias savybes ] // Mokslas ir gyvenimas. – 1974. – Nr. 6 : 53-54 : su iliustracijomis.
 199. Patarimai vaistažolių rinkėjams // Lietuvos pionierius. – 1974. – liepos 6.
 200. Saulėtoji raktažolė [ Apie augalą ] // Mūsų gamta. – 1974. – Nr. 7 : 15 : su iliustracijomis.
 201. Ką padovanojo bitės [ Apie bičių produktus ] // Valstiečių laikraštis. – 1974. – rugpjūčio 10.
 202. Vaistažolių rinkėjams // Lietuvos pionierius. – 1974. – liepos 20.
 203. Pakresas [ Apie pražangialapę blužnutę, jos gydomąsias savybes ] // Mūsų gamta. – 1974. – Nr. 8 : 19, 40 : su iliustracijomis.
 204. Apie vaistinguosius augalus // Draugystė. – 1974. – rugpjūčio 24.
 205. Stipri, išgirta, bet ne visagalė [ Trumpi pokalbiai apie vaistažoles ] // Tiesa. – 1974. – rugsėjo 15.
 206. Ką gydo mano vaistažolės // Lietuvos pionierius. – 1974. – rugpjūčio 25.
 207. Ąžuolas [ Apie ąžuolo savybes ] // Valstiečių laikraštis. – 1974. – spalio 1.
 208. Baltas gražus dobilėlis [ Apie dobilus ] // Mūsų gamta. – 1974. – Nr. 9 : 17 : su iliustracijomis.
 209. Sesutės žibakutės [ Apie našlaitinių šeimos augalus ] // Mūsų gamta. – 1974. – Nr. 10 : 14 : su iliustracijomis.
 210. Žaliasis žemės turtas / E.Šimkūnaitė, P.Bužinskas, K.Jablonskis //   Tiesa. – 1974. – spalio     25.
 211. Bajorės [ Apie rugiagėles ] // Mūsų gamta. – 1974. – Nr. 11 : 32 : su iliustracijomis.
 212. Laikmečio uogos [ Apie serbentus ] // Mūsų sodai. – 1974. – Nr. 11 : 6 : su iliustracijomis.
 213. Apie vaistinguosius augalus // Draugystė. – 1974. – rugpjūčio 24.
 214. Erškėtis [ Apie augalą ] // Mūsų gamta. – 1974. – Nr. 12 : 30 : su iliustracijomis.
 215. Gyvaėdžiai augalai // Mūsų gamta. – 1975. – Nr. 1 : 28.
 216. Grybai parazitai // Mūsų gamta. – 1975. – Nr. 2 : 27.
 217. Riešutai // Valstiečių laikraštis. – 1975. – balandžio 1.
 218. Pumpurai galiūnai [ Apie pumpurų medicininę vertę ] // Mūsų gamta. – 1975. – Nr. 3 : 23.
 219. Keistieji augalai // Mūsų gamta. – 1975. – Nr. 4 : 22.
 220. Piengrybiai // Mokslas ir gyvenimas. – 1975. – Nr. 4 : 55.
 221. Šis tas apie ankštinius // Mūsų sodai. – 1975. – Nr. 4 : 28.
 222. Būkime atidesni savai kalbai [ Dėl kai kurių žodžių vartojimo ] // Auksinė varpa. Pakruojis. – 1975. – balandžio 5.
 223. Smailialaivis arba drugišius [ Apie augalą ] // Mūsų gamta. – 1975. – Nr. 5 : 18.
 224. Svajos galybė. Elenos Čiudakovos 50-osioms gimimo metinėms [ Apie E.Čiudakovos sukurtus vaidmenis ] // Pergalė. – 1975. – Nr. 5 : 180-181.
 225. Žalieji amalai // Mūsų sodai. – 1975. – Nr. 7 : 23.
 226. Ir gėlės valgomos // Mūsų sodai. – 1975. – Nr. 7 : 28.
 227. Smiltyninis šlamutis [Apie augalo vaistingąsias savybes] // Mokslas ir gyvenimas. – 1975. – Nr. 7 : 53-54 : su iliustracijomis.
 228. Žolės iš arti // Mūsų gamta. – 1975. – Nr. 8 : 16-17.
 229. Prieš prasidedant naujam sezonui   [ Apie Valst. akad. operos ir baleto teatro 55 sezoną ] / V.Sirijos Gira, E.Šimkūnaitė, P.Tulevičius ir kt. // Literatūra ir menas. – 1975. – rugpjūčio 30 : 3-4 : su iliustracijomis.
 230. Tas kiaušinis – šimtatrynis [ Apie agurkvaisių naudojimą maistui ] // Mūsų sodai. – 1975. – Nr. 9 : 38.
 231. Tauragniškiai kopūstai [ Apie kopūstų rauginimą Utenos raj. ] // Valstiečių laikraštis. – 1975. – rugsėjo 30.
 232. Šermukšnis [ Apie gydomąsias savybes ] // Mokslas ir gyvenimas. – 1975. – Nr. 9 : 51-52 : su iliustracijomis.
 233. Šermukšnio uogos [ Apie gydomąsias savybes ] // Valstiečių laikraštis. – 1975. – spalio 18.
 234. Vaivorai [Apie uogakrūmį // Mūsų gamta. – 1975. – Nr. 11 : 26.
 235. Gydo ar kenkia [ Apie kopūstą ] // Mūsų sodai. – 1975. – Nr. 11 : 28.
 236. Kuklieji parazitai [ Apie žoles ] // Mūsų gamta. – 1975. – Nr. 12 : 24-25 : su iliustracijomis.
 237. Apie rupūžių ir gyvačių antpilus // Mokslas ir gyvenimas. – 1975. – Nr. 12 : 51-52 : su iliustracijomis.
 238. Sodininko mėgėjo žinynas / E.Andriukienė, J.Balickas, M.Baranauskienė ir kt. // 1975 – 1976. Vilnius. – 1975. – 219.
 239. Apie jaunystę, senatvę ir gerą nuotaiką // Tiesa. – 1976. – sausio 1.
 240. Pirmajai degustacijai // Vakarinės naujienos.V. – 1976. – vasario 16.
 241. Ašutnyčia [ Apie žolę ] // Mūsų gamta. – 1976. – Nr. 3 : 21.
 242. Mūsų marguolė [ Apie gyvates ] / Z.Butkevičius, B.Savukynas, E.Šimkūnaitė // Mūsų gamta. – 1976. – Nr. 5 : 22-25 : su iliustracijomis.
 243. Vaistingieji augalai [ Apie jų veikimą ir naudojimą ] // Tiesa. – 1976. – birželio 6.
 244. Talkininkai [ Apie kerpes ] // Mūsų gamta. – 1976. – Nr. 6 : 18.
 245. Ką pasakoja bitės [ Apie bičių produktų vertę ] // Mokslas ir gyvenimas. – 1976. – Nr. 7 : 27-28 : su iliustracijomis.
 246. Pelės grūdeliai [ Apie skalses ] // Mūsų gamta. – 1976. – Nr. 8 : 14.
 247. Šimtavardė [ Apie arkliauogę ] // Mūsų gamta. – 1976. – Nr. 10 : 12-13 : su iliustracijomis.
 248. Nederantis gydymas [ Apie gydymą šlapimu ] // Mokslas ir gyvenimas. – 1976. – Nr. 10 : 38.
 249. Žalingieji augalai [ Apie kai kurių augalų naudingąsias savybes ] // Valstiečių laikraštis. – 1976. – lapkričio 30.
 250. Mūsų liaudies medicinos priemonės parodontozei gydyti // LTSR stomatologų darbai. – 1976. – T. 7 : 41-44. Santr. rusų, anglų.
 251. Vaistinių augalų požeminių dalių ir lapų rinkimas [Atmena] // LTSR Sveikatos apsaugos ministerijos Resp. san. švietimo namai. Vilnius. 1976 : 4.
 252. Vaistinių augalų žiedų ir vaisių rinkimas [ Atmena ] // LTSR Sveikatos apsaugos m-jos Resp. san. švietimo namai. Vilnius. 1976 : 4.
 253. Lietuvos farmacininkų 2-asis suvažiavimas. Kaunas 1977 spalio 6-7 / O.Ambrazienė, V.Apšegienė, E.Bagdonavičiūtė ir kt. // Pranešimų tezės. Kaunas. 1977 : 176.
 254. Dyvas [ Apie tubės naudojimą medicinoje ] // Mūsų gamta. – 1977. – Nr. 12 : 22-23 : su iliustracijomis.
 255. Arbatgrybiai // Mokslas ir gyvenimas. – 1977. – Nr. 1 : 37-38.
 256. Aronija // Mūsų sodai. – 1977. – Nr. 2 : 28.
 257. Saugokime gamtos turtus [ Dėl gamtos apsaugos ] // Žvaigždutė (žurnalo “Genys” priedas). – 1977. – Nr. 1 : 15.
 258. Raudonasis šeivamedis [ Apie augalą ] // Mokslas ir gyvenimas. – 1977. – Nr. 4 : 37 : su iliustracijomis.
 259. Kaip rinkti vaistažoles [ Patarimai ] // Mūsų gamta. – 1977. – Nr. 5 : 36.
 260. Vaistingieji augalai [ Patarimai jų rinkėjams ] // Mūsų gamta. – 1977. – Nr. 6 : 43.
 261. Atsargiai, uogos ! [ Apie nuodingus augalus ] // Mokslas ir gyvenimas. – 1977. – Nr. 7 : 36-37 : su iliustracijomis.
 262. Darbščioji “panytėla” [ Apie skruzdes ] // Moksleivis. – 1977. – Nr. 7 : 26-27.
 263. Spanguoliaukime gerves išlydėję [ Apie spanguoles, jų rinkimą ir vartojimą ] // Mūsų gamta. – 1977. – Nr. 8 : 24-25 : su iliustracijomis.
 264. Жизнеспособность девясилашла британского в естественных местопроизрастаниях и его охрана в Литовской ССР / Э.А.Пенкаускене, Е.П.Шимкунайте // Ботанические сады Прибалтики. Охрана растений – Рига – 1977 : 106-112.
 265. Rudens gėrybės [ Apie augalų panaudojimą gydymui ] // Kalba Vilnius. – 1977. – Nr. 36 : 15.
 266. Vaisiai – vaistams // Mūsų gamta. – 1977. – Nr. 8 : 36.
 267. Žalioji šeimynėlė [ Apie šaltalankį ] // Mūsų sodai. – 1977. – Nr. 9 : 38.
 268. Nemaloni liga [ Apie hemorojų ir jo gydymą ] // Mokslas ir gyvenimas. – 1977. – Nr 9 : 38.
 269. Liaudiškoji balneologija // Mokslas ir technika. – 1977. – Nr. 10 : 40-41.
 270. Ožiabarzdžiui dūšią pardavus // Kinas. – 1977. – Nr. 10 : 11.
 271. Kartočiau nieko nekeisdama // Komjaunimo tiesa. – 1978. – birželio 3.
 272. Ožekšniai [ Apie ožekšnių gydomąsias savybes ] // Mokslas ir gyvenimas. – 1978. – Nr. 2 : 37-38 : su iliustracijomis.
 273. Indraja [ Apie lietuvių deivę ] // Mokslas ir gyvenimas. – 1978. – Nr. 3 : 15-17 : su portretu.
 274. Jūros kopūstas [ Apie savybes ir vartojimą ] // Mokslas ir gyvenimas. – 1978. – Nr. 4 : 38.
 275. Tikras augalas [ Apie kiminą ] // Mūsų gamta. – 1978. – Nr. 6 : 13 : su iliustracijomis.
 276. Sakalo miestas [ Apie Salalo miestą Zarasų raj. ] // Mūsų gamta. – 1978. – Nr. 7 : 16.
 277. Dar kartą apie naminius vaistus [ Apie vaistingųjų augalų naudojimą ] // Valstiečių laikraštis. – 1978. – rugpjūčio 29.
 278. “Sabūras” // Mokslas ir gyvenimas. – 1978. – Nr. 8 : 39.
 279. Sergantiems druskų nusėdimu [ Apie dietinį maistą ] // Kalba Vilnius. – 1978. – Nr. 34 : 14.
 280. Geležinis puodelis – saldi košelė [ Apie lazdynus ] // Mūsų gamta. – 1978. – Nr. 9 : 32 : su iliustracijomis.
 281. Išganingasis česnakas [ Apie česnako naudingas ir žalingas savybes ] // Mokslas ir gyvenimas. – 1978. – Nr. 9 : 36-37.
Šermukšnis