Eugenijos Šimkūnaitės labdaros ir paramos fondas
Bibliografija

 Dalis E. Šimkūnaitės bibliografijos:

1.       Valerijonų kultivavimas Lietuvos TSR / E. Šimkūnaitė //  Biologijos mokslų kandidato disertacija.- Vilnius, 1951.

2.       Культура валерианы в Литовской ССР/Е.П.Шимкунайте // Автореферат дисс. на соискание ученой степени канд. биол. наук.- Вильнюс, 1951.-15.
 
3.       Informacinės žinios Lietuvos TSR gydymo įstaigoms ir vaistinėms // Darbai, biuleteniai ir kiti tęstiniai leidiniai.-Vilnius, 1953.
 
4.         Coriandrum sativum L. savaimini pasėlio stebėjimai /   E.Šimkūnaitė // Lietuvos TSR mokslų akademijos Biologijos instituto darbai. - 1954.-2 : 151-159. Santr. rus.
 
5.       Nemuno žemupio pievų vaistingieji augalai - pievų piktžolės / E.Šimkūnaitė // Lietuvos TSR Mokslų akademijos Biologijos instituto darbai. - 1954.-2 : 46-58. Santr. rus.
 
5a. Nemuno lankų svarbesnieji vaistingieji augalai - pievų piktžolės / E.Šimkūnaitė // Nemuno žemupio užliejamosios pievos. 1955. V.95-98.
 
5b. Состояние и перспективы использования ресурсов лекарственных растений Литовской ССР / Е.Шимкунайте // Сборник изучение использование лекарственных ресурсов / Баку / Москва. 1961.
 
5с. Лекарственные формы литовской народной медицины / Е.Шимкунайте // Тезисы докладов конференции истории медицины в Прибалтике и Белорусии. В. 54-53.
 
5d.   Биологические основы рационального пользования толокнянки / Е.Шимкунайте // Растительные ресурсы Сибири, Урала и Дальнего Востока. Новосибирск. [ Nei metų, nei straipsnių puslapių nenurodyta ].
 
6.    Vaistingieji augalai ir jų paruošos // Mūsų giros. 1957.- Nr.2 : 51.
 
7.    Kai išeiname į pievas …[ apie vaistažolių rinkimą ] // Tarybinė moteris. 1957. - Nr.7 : 18.
 
8.    Исследование растительных ресурсов Литовской ССР / Шимкунайте Е.П. // Состояние и перспективы изучения растительных ресурсов СССР. - М. - Л. - 1958 : 104-111.
 
9.    Mažieji mūsų miškų turtai [Apie palajo augalus] // Mūsų girios. 1958. - Nr. 6 : 18-20. 
 
10. Kaip paruošti tinkamą vaistingąją žaliavą // Tarybinis mokytojas. 1958. - liepos 10.
 
11. Материал о Белорусской - Литовском массиве /        Бондаренко Б.В., Шимкунайте Е.П. // Складчатые дислокации докембрия Белорусской ССР по геофизическим и геологическим данным. Доклады Академии наук ГаССР. - 1958. - 2 (6) : 253-256.
 
12. Apie mūsų liaudies mediciną // Literatūra ir menas.- 1959. rugpjūtis 29.
 
13. Ar galima pačiam gydytis vaistažolėmis? // Valstiečių laikraštis.- 1959. rugpjūtis 19.
 
14. Apie vasaros dovanas ir paruošų darbą. [Dėl grybų ir uogų rinkimo ir paruošimo organizacijos] // Kooperatininkas. - 1959. birželis 4.
 
15. Vaistinių augalų rinkėjams. Paprastasis čiobrelis // Mūsų girios. - Nr.4 : 49-50.
 
16. Paprastasis kmynas. [Apie kmynų auginimo sąlygas] // Mūsų sodai. - 1959.Nr. 4 : 45 : su iliustracija.
 
17. Ąžuolynas - visų mūsų turtas // Vakarinės naujienos. - 1960. - gegužės 20.
 
18.    Jauniklius nereikia jaukinti [Apie jaunų paukštelių ir žvėrelių globą] // Mūsų girios. - 1960. - Nr. 6 : 52-53 : su iliustracijomis.
 
19. Jaunystės augalas [Apie rapontiko kultivavimą] // Mūsų sodai. - 1960. - Nr. 7 : 16 : su iliustracijomis.
 
20. Puronėlio mįslė [Apie apynių auginimą] // Mūsų sodai. - 1960. - Nr. 9 :16 : su iliustracijomis.
 
21. Āņīšīå Āńåńīžēķīå ńīāåłąķčå ļī īõšąķå ļščšīäū, 5-6 Ąāćóńņą 1959 ć., Āčėüķžń // Ģąņåščąėū ńīāåłąķč˙. - Āčėüķžń. - 1960 : 188.
 
22. Vienu šūviu - du zuikiai. [ Dėl vaistažolių rinkimo miškuose ] // Mūsų girios. 1961. - Nr. 5 : 54-55.
 
23. Apyniai // Mūsų sodai. 1961. - Nr. 11 : 11-12 : su iliustracijomis.
 
24. Galvokime ne tik apie humusą [ Dėl įvairesnių augalų veislių smėlingose vietovėse kultivavimo ] // Mūsų girios. 1962. - Nr. 8 : 38-39.
 
25. Auginkime vaistinguosius medingus augalus // Mūsų sodai. 1963. - Nr. 5 : 24.
 
26. Indraja [ Apie lietuviškų indrajiškų pasakų kilmę ] // Mokslas ir gyvenimas. 1963. - Nr. 9 : 34-35.
 
27. Ką rinkti vaistams [ Apie vaistingųjų augalų rinkimą ir jų paruošimą ] // Valstiečių laikraštis. 1963. - spalio 22.
 
28. Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos San. švietimo namai [ Informacinė medžiaga ]. 1964.
 
29. Tai ne atliekos [ Apie vaistinguosius miškų augalus ] // Mūsų gamta. 1964. - Nr. 1 : 36-37.
 
30. Tai ne atliekos [ Apie miškuose augančias vaistažoles ] // Mųsū gamta. 1964. - Nr. 2 :32-33 : su iliustracijomis.
 
31. Stebuklingosios žolelės [ Apie vaistinius augalus ] // Mūsų girios. 1964 - Nr. 5 : 12-13.
 
32. Биология толокнянки и рациональная эксплуатация ее натуральных массивов / Е.Шимкунайте // Тр. первой научной конференции по исследованию и обогощению растительных ресурсов Прибалтийских республик и Белоруссии. - 1963 : 65-69. Santr. angl.
 
33. Kas žinotina renkant vaistažoles [ Atmintinė ]. 1964. - (4) : 21. Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos San. švietimo namai.
 
34. Полезно и выгодно / П.Терновки, Е.Шимкунайте // Неделя. 1964. - 26 июля / августа : 18.
 
35. Состояние и перспективы использоване дикорастущах лекарстенных растений Литовской ССР / Е.Шимкунайте // Тр. Всесоюз. науч. фармацевтич. конференции. Баку. зо мая - з июня 1964г. : 185-188.
 
36. Vaistažolės ir dabar renkamos [Apie vaistažolių rinkimą vėlyvą rudenį ] // Mūsų gamta. 1964. - Nr 7 : 42.
 
37. Atsargiai su atgiriniu pataisu // Mokslas ir gyvenimas. 1965. - Nr. 1 : 21.
 
38. Gamta gydo [ Apie gamtos gėrybių naudojimą žmogaus sveikatai stiprinti ] // Mūsų gamta. 1965. - Nr. 2 : 21.
 
39. Pribrendo reikalas [ Dėl Kauno vaistažolių punkto darbo sąlygų pagerinimo ] // Kauno tiesa. 1965 balandžio 1.
 
40. Vaistinių augalų naudojimas // Sveikatos apsauga. 1965. - Nr. 4 : 38-41.
 
41. Gamta gydo [ Gydomųjų augalų sąrašas ] // Mūsų gamta. 1965. - Nr. 10 : 32.
 
42. Gamta gydo [ Gydomųjų augalų sąrašas ] // Mūsų gamta. 1965. - Nr. - 11 :31.
 
43. Gamta gydo [ Gydomųjų augalų sąrašas ] // Mūsų gamta. 1965. - Nr. 12 : 29.
 
44. Žalioji vaistinėlė [ Gydomųjų augalų sąrašas ] // Mūsų gamta. 1966. - Nr. 1 : 30.
 
45. Gražu, naudinga, pelninga [ Krantų, šlaitų, bei erozijos paliestų žemių apželdinimo naudingais augalais problemos ] // Mūsų gamta. 1966. - Nr. 3 : 13-15 : su iliustracijomis.
 
46. Rabarbarai [ Apie augalo savybes ] // Valstiečių laikraštis. 1966 kovo 27.
 
47. Sveika, dilge! [ Apie dilgėlės vertingas savybes ] // Valstiečių laikraštis. 1966 balandžio 17.
 
48. Gintara [ Apie vaistažolę ] // Mūsų gamta. 1966. - Nr. 5 : 31 : su iliustracijomis.
 
49. Prieskoniai prieskonėliai [ Apie prieskonių reikšmę sveikatai ] // Valstiečių laikraštis. 1966 rugpjūčio 21.
 
50. Lietuvos Respublikos gydytojų praktikų mokslinė konferencija, Klaipėda. 1965 gruodžio 17-18 // Praktikos gydytojų mokslinė konferencijos medžiaga. Vilnius. 1965 : 56.
 
51. Ignalinos kraštas [ Straipsnių rinkinys ] / R.Batūra, I.Butkevičius, J.Dovydaitis ir kt. // 1966. - Vilnius. 339.
 
52. Vilniaus V.Kapsuko universitetas. XX studentų mokslinės konferencijos pranešimų tezės. 1967.
 
53. По Салакской земле / Краеведческий очерк Зарасайский район // Литва литературная. Вильнюс. 1966 : 209-215.
 
54. Fitoncidai ar atsitiktinumas [ Apie šunobelės gydomąsias savybes ] // Mūsų gamta. 1966. - Nr. 11 : 31.
 
55. Kai kurių mūsų vaistingųjų augalų rytdiena // Mūsų gamta. 1966. - Nr. 12 : 4-6 : su iliustracijomis.
 
56. Valandėlė raganų virtuvėje [ Apie raganų naudotus ir augalus, vaistų, nuodų ir narkotikų gamybai ] // Mūsų gamta. - 1967. - Nr. 2 : 29.
 
57.    Jūsų nervai sutrikę [ Apie sukatžolės gydomąsias savybes ] // Mūsų gamta. 1967. - Nr. 5 : 33.
 
58.    Jūros dovana [ Apie guveinius ] // Mūsų gamta. 1967. - Nr. 6 : 30.
 
59. Совещание по вопросам организации охраны ботанических обьектов, Ленинград 12-15 марта 1968. / Краткое изложение докладов К.Балявичюса, И.Статинаса и З.Шимкунайте // Раст. ресурсы. - 1968. - И вып. 4 : 442-444.
 
60. Gyvybės medis ir jo atžalos [ Apie lietuvių liaudies mediciną ] // Gimtasis kraštas. - 1968 sausio 18.
 
61. Stebuklingosios žolės [ apie vaistažolininkystę ] // Tiesa. Vilnius. - 1968. - kovo 30.
 
62. Pasakų takais [ Tikrovės atspindžiai pasakose ] // Mūsų gamta. - 1968. - Nr. 4 : 3.
 
63. Kaktusai ir jų ligos //Mūsų gamta. 1968. - Nr. 5 : 23 : su iliustracijomis.
 
64. Gamta gydo. Avižėlė žalia [ Apie avižų vitaminines ir gydomąsias savybes ] // Mūsų gamta. - 1968. - Nr. 7 : 5.
 
65. Kėž - kežiukas [ Apie vaistinį augalą - dirvinį asiūklį ] // Mūsų gamta. - 1968. - Nr. 8 : 23.
 
66. Abecadlo stosowania ziol ltczniczych / E.Szimkunaite // Porady фapmaceuty. Czerwony Sztandar. Wilnius. - 1968. - 19 wrzes’.
 
67. Междуреспубликанская конференция по истории естествознания в Прибальтике. - Вильнюс. - 1968.
 
68. Dieveniškės [ Eišiškių raj. ] // Mokslinės ekspedicijos medžiaga. - Vilnius. - 1968 : 412.
 
69. Прибалтийкая экспедиция - совещание ботаников по Юго - восточной части Литовской ССР 10 - я // Путоводитель Х Прибалтийской экспедиции - совещания. - Вильнюс. - 1969 : 70 : карт.
 
70. Ant palangės, vaistinėje, gamtoje [ Apie kai kurių kambarinių gėlių gydomąsias savybes ] // Mūsų žodis. - 1969. - Nr. 3 : 28-29.
       Sėjamoji pipirnė // Mokslas ir gyvenimas. - 1969. - Nr. 9             : 47-48.
 
71. Dera - nedera [ Apie alkoholio žalingumą, vartojant jį su grybais ar vaistais ] // Mūsų žodis. - 1969. - Nr. 4 : 29.
      Eukalipto lapai // Mokslas ir gyvenimas. - 1969. - Nr. 12 :   45.
 
72. Devynių galybių žaliuonos [ Apie kadagį ] // Mūsų gamta. - 1969. - Nr. 5 : 11-12 : su iliustracijomis.
 
73. Ar vien tik kvapas? [ Apie svogūnus bei česnakus ir jų gydomąsias savybes ] // Mūsų sodai. - 1969. - Nr. 6 :7.
      Dvimetė nakviša. - 1969. - Nr. 5 : 48.
 
74. Debesylas [ Apie daugiametės žolės vaistines savybes ] // Mokslas ir gyvenimas. - 1969. - Nr. 6 : 45-46.
 
75. Svetys iš rytų šalies [ Apie ajerą ] // Mūsų gamta. - 1969. - Nr. 7 : 31-32 : su iliustracijomis.
 
76. Berželis svyruonėlis [ Apie beržo gydomąsias savybes ] // Mūsų gamta. - 1969. - Nr. 7 : 29.
 
77. Ir pabiro uogelės [ Apie uogų gydomąsias savybes ir naudojimą ] // Mūsų žodis. - 1969. - Nr. 8 : 22-23.
 
78. Vaistažolių rinkėjo kalendorius // Lietuvos pionierius.V. - 1969. - rugpjūčio 27.
 
79. Vaistažolių rinkėjo kalendorius // Lietuvos pionierius.V. - 1969. - rugsėjo 20.
 
80. Kas judu abudu prieš mane vieną! [ Apie alaus pritaikymą liaudies medicinoje ] // Mūsų gamta. - 1969. - Nr. 11 : 32.
 
81. Nusiskyniau putino uogelę [ Apie augalo gydomąsias savybes ] // Mokslas ir gyvenimas. - 1969. - Nr. 11 : 47.
 
82. Atsargiai! Šie augalai nuodingi [ Atmena ] // V. - 1970 : 4. LTSR Sveikatos apsaugos ministerijos Resp. švietimo namai.
 
83. Vaistažolės sergantiems chroninėmis ligomis [ Atmena ] // V. - 1970 - : - 4.
 
84. Turės žolėm galybę …// Lietuvos pionierius. V. - 1970. - gegužės 27.
 
85. Kalta ar apšmeižta? [ Apie epušę ] // Mūsų gamta. - 1970. - Nr. 6 : 20.
 
86. Raugerškis // Mokslas ir gyvenimas. - 1970. - Nr. 6 : 52-53 : su iliustracijomis.
 
87. Neužmirškime …burokų [ Apie gydomąsias savybes ] // Raudonoji vėliava. Šiauliai. - 1970 liepos 1.
 
88. Vaistažolininkystė // Tiesa.V. - 1970 rugpjūčio 15.
 
89. Žodis vaistažolių rinkėjams // Lietuvos pionierius. - 1970 rugpjūčio 8.
 
90. Maži bet neprasti [ Apie laukinių vaisių naudojimą ] // Mūsų žodis. - 1970. - Nr. 9 : 24 : 3 virš.
 
91. Uogelė mergelė [ Apie žemuoges ir jų gydomąsias savybes ] // Mokslas ir gyvenimas. - 1970. - Nr. 9 : 31-32 : su iliustracijomis.
 
92. Poniabudė // Mokslas ir gyvenimas. - 1970. - Nr. 8 : 52.
 
93. Vaistažolių takai // Lietuvos pionierius. - 1970. - spalio 10 : su iliustracijomis.
 
94. Kai diena ilgyn eina [ Apie žiemos šventes, papročius Lietuvoje ] // Raudonoji vėliava. Šiauliai. - 1970. - sausio 1.
 
95. Pasėjau linelius [ Apie liną lietuvių liaudies buityje ] // Mūsų gamta. - 1970. - Nr. 1 : 16 : su iliustracijomis.
 
96. Tauragniškių šeimininkių paprotys // Mūsų sodai. - 1970. - Nr. 2 : 20.
 
97. Velniapėdis [ Apie pėduotą akmenį Tauragnuose, Utenos raj. ] // Mūsų gamta. - 1970. - Nr. 2 : 15-16.
 
98. Pelkės: kurias ir kam palikti [ Dėl kai kurių pelkių pavertimo draustiniais / E.Šimkūnaitė, E.Seibutis ir A.Paulauskas // Tiesa. - 1970 kovo 13.
 
99. Kauno žiedas [ Iš Kauno miesto istorijos ] // Mūsų gamta. - 1970. - Nr. 3 : 12-13 : su iliustracijomis.
 
100.Pypkės dūmai [ Apie rūkymo žalą ] // Mūsų žodis. - 1970. - Nr. 3 : 20-21.
 
101.Vaistažolių rinkėjams // Lietuvos pionierius. - 1970. - balandžio 11.
 
102.Lietuvos vaistingųjų augalų resursų naudojimo biologiniai pagrindai / E.Šimkūnaitė // Biologijos mokslų daktaro disertacija. - Vilnius, 1969.
 
103.Биологические основы пользования ресурсов лекарственных растений Литвы / Э.П.Шимкунайте // Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора биол. наук. - Вильнюс. 1970. - 48.
 
104.Kai žydi pušys [ Apie žiedadulkių kenksmingumą ] // Vakarinės naujienos. - 1971. V. gegužės 18.
 
105. Violeta, Džilda, Manon… [ Apie Resp. premijos kand., LTSR akad. operos ir baleto teatro solistę E.Čiudakovą ] // Vakarinės naujienos. V. - 1971. - liepos 12 : portr.
       Kakava // Mokslas ir gyvenimas. - 1970. - Nr. 1 : 46.
Citrina // Mokslas ir gyvenimas. - 1970. - Nr. 3 : 50-51.
 
106. Valstybinės formakopėjos komentarai / M.Basalykaitė, S.Bitman, S.Čiausovskis ir kt. // LTSR Vyriausioji farmacijos valdyba. - 1970. - 230.
 
107. Vaistažolės [ Vadovas rinkėjams ir augintojams ] // E.Šimkūnaitė, J.Urbienė // . - 1971. - V. : 164 : su iliustracijomis.
 
108. Konkursiniai vaistiniai augalai / E.Šimkūnaitė // Instrukcinė medžiaga moksleiviams. V. - 1971 : 23.
 
109. Populiarios žaliavos [ Apie vaistingųjų augalų medicininę vertę ] / S.Bučinskaitė, E.Šimkūnaitė // Sveikatos apsauga V. - 1970. - Nr. 12 : 46-47.
 
110. Plaukia antelė [ Apie patiekalus iš antienos ] // Tarybinė moteris. - 1971. - Nr. 1 : 5-6.
 
111. Kokia ta obelis… [ Apie obels ir obuolių gydomąsias savybes ] // Mūsų sodai. - 1971. - Nr. 1 : 28.
 
112. Trys seselės [ Apie žolių gydomąsias savybes ] // Mūsų gamta. - 1971. - Nr. 1 : 20.
 
113. Aisetas - ežerų ežeras // Mūsų gamta. - 1971. - Nr. 2 : 21-22.
 
114. Ir žiemą… [ Apie juodųjų serbentų šakučių bei pumpurų gydomąsias savybes ]. Yra tokia matuoklė [ Apie medžių kerpių savybes ] // Mūsų sodai. - 1971. - Nr. 2 : 25.
 
115. Žolės gydo, žolės žeidžia [ Apie vaistinius augalus ] // Kalba Vilnius. - 1971. - Nr. 8 : 15 : su iliustracijomis.
 
116. Žliugė ir čiužutė [ Vaistiniai augalai ] // Mūsų sodai. - 1971. - Nr. 3 : 19.
 
117. Petražolė ir jos giminaičiai [ Apie gydomąsias savybes ] // Valstiečių laikraštis.V./. - 1971 gegužės 6.
 
118. Pikta bet ne anyta, dygi bet ne marti [ Apie dilgėlių naudingumą ] // Mūsų sodai. - 1971. - Nr. 5 : 25.
 
119. Slibino guolis. Tauragnai ir jų apylinkės. Utenos raj. // Mūsų gamta. - 1971. - Nr. 10 : 15-17 : su iliustracijomis.
 
120. Slibinas ir jo guolis. Tauragnai ir jų apylinkės // Mūsų gamta. - 1971. - Nr. 11 : 15-16 : su iliustracijomis.
 
121. Mangmedis ir jo vaisiai // Mokslas ir gyvenimas. - 1971. - Nr. 11 : 48-49.
 
122. Visų uogų uoga [ Apie spanguoles ] // Raudonoji vėliava. Šiauliai. - 1971. - gruodžio 8.
 
123. Skanioji vaistinėlė [ Apie džiovintų vaisių naudą žmonių sveikatingumui ] // Valstiečių laikraštis. - 1971. - gruodžio 2.
 
124. “Žiniuoniai” ir jų žolelės [ Apie žolelių pardavinėtojus ] // Tarybinė Klaipėda. - 1971. - gruodžio 16.
 
125. Vaistingieji augalai mokyklos sklype / S.Dagytė, S.Gudanavičius, J.Jaskonis ir kiti // Straipsnių - rekomendacijų rinkinys. - 1971. - Vilnius. 38 : schema.
 
126. Leliumų dienos, žvėrių naktys [ Iš senovės lietuvių medžioklės, gyvulininkystės ir žemdirbystės papročių ] // Mūsų gamta. - 1971. - Nr. 12 : 8.
 
127. Kai žydi pušys [ Apie žiedadulkių kenksmingumą ] // Vakarinės naujienos.V. - 1971 gegužės 18.
 
128. Pavyzdingoji bendruomenė [ Apie skruzdes ] Girios : - 1971. - Nr. 5 : 20-22.
 
129. Darbymetį pradeda dilgėlė. Vaistažolių rinkėjams // Lietuvos pionierius. V. - 1971. - birželio 5 .
 
130. Serbento giminė // Mūsų sodai. - 1971. - Nr. 6 : 25 : su iliustracijomis.
 
131. Oi jūs, grybai, grybai…[ Apie rinkimą ir naudojimą ] // Valstiečių laikraštis. V. - 1971. - liepos 31.
 
132. Šilkažiedė [ Apie šilkažiedės gaisrenos vaistines savybes ] // Mokslas ir gyvenimas. - 1971. - Nr. 7 : 49 : su iliustracijomis.
 
133. Vaistažolininko ruduo // Lietuvos pionierius. V. - 1971 rugpjūčio 7.
 
134. Gelsvė [ Apie skėtinių šeimos augalą ] // Mokslas ir gyvenimas. - 1971. - Nr. 8 : 52 : su iliustracijomis.
 
135. Žalioji pagalba Vietnamui [ Apie vaistinguosius augalus ir jų rinkimą ] // Tarybinis mokytojas. V. - 1971. - rugsėjo 15.
 
136. Net ir nelabieji bijo [ Apie šermukšnį ] // Mūsų sodai. - 1971. - Nr. 8 : 24.
 
137. Gyvaluobė, bitutės sūpuoklės [ Apie vaistinę taukę ] // Mūsų gamta. - 1971. - Nr. 8 : 21.
 
138. Skanioji vaistinėlė [ Apie vaisių ir uogų naudą sveikatai ] // Valstiečių laikraštis. V. - 1971. - rugsėjo 2.
 
139. Duona [ Iš duonos kepimo istorijos ] // Raudonoji vėliava. Šiauliai. - 1971. - spalio 9 : su iliustracijomis.
 
140. Iš ligotų - sveiki [ Apie kardelių gumbasvogūnių gydymo būdą ] // Mūsų sodai. - 1971. - Nr. 9 : 17.
 
141. Žiupsnelis fitoterapijos žinių // Sveikatos apsauga. - 1971. - Nr. 9 : 54-55.
 
142. Ir mada, ir žala [ Apie gydymąsi vaistažolėmis ] // Tiesa.V. - 1971. - spalio 8.
 
143. Skanioji vaistinėlė [ Apie daržovių vaistines savybes ] // Valstiečių laikraštis.V. - 1971. - spalio 2.
 
144. Skanioji vaistinėlė [ Apie daržovių ir vaisių vaistines savybes ] // Valstiečių laikraštis.V. - 1971. - lapkričio 2.
 
145. Kraštotyra / V.Adamavičiūtė. D.Andrašiūnaitė, J.Andriuševičius ir kt. // Straipsnių rinkinys skiriamas TSRS įkūrimo 50-mečiui / Vilnius. - 1971. - 418 pusl.
 
146. Pabirs žiedai [ Apie kambarinių puokščių kenksmingumą sergantiems kai kuriomis ligomis ] // Vakarinės naujienos. V. - 1972. - gegužės 11.
 
147. Vytur - vytaras ir gulbės pienas [ Gydomosios žolės mūsų buityje ] // Mūsų gamta. - 1972. - Nr. 1 : 20.
 
148. Vytur - vytaras ir gulbės pienas [ Gydomosios žolės mūsų buityje ] // Mūsų gamta. - 1972. - Nr. 4 : 33 : su iliustracijomis.
 
149. Kanapės senelė, Šventojoje [ Apie archeologinius radinius Šventosios apylinkėse. Kretingos raj. ] // Valstiečių laikraštis. V. - 1972. - sausio 8.
 
150. Kadagio gardylai [ Apie kadagio naudojimą prieskoniams ] // Valstiečių laikraštis.V. - 1972. - sausio 1.
 
151. Saldus gardus medutis [ Apie medaus gydomąsias savybes ] // Valstiečių laikraštis.V. - 1972. - kovo 2.
 
152. Ligoninėn besiruošiant [ Apie tuberkuliozės gydymą namuose ] // Tarybinė moteris.V. - 1972. - Nr. - 2 : 3-4.
 
153. Kol neišsprogę pumpurai [ Patarimai šeimininkėms apie gėrimų ir valgių gaminimą ] // Valstiečių laikraštis.V. - 1972. - gegužės 1.
 
154. Pelyno lapais, ajero šaknelėm [ Apie vyno gamybą ] // Mūsų gamta. - 1972. - Nr. 8 : 23-24.
 
155. Grybautojų dienos [ Apie grybų paruošimą ] // Valstiečių laikraštis. V. - 1972. - rugsėjo 2.
 
156. Grybai “kitaip” [ Apie grybų paruošimo būdus ] // Raudonoji vėliava. Šiauliai. - 1972. - rugsėjo 9.
 
157. Pupos [ Apie maistines savybes ir panaudojimą ] // Mūsų sodai. - 1972. - Nr. 9 : 16 : su iliustracijomis.
 
158. Ką virsim vakarienei. Šeimininkės lentyna // Valstiečių laikraštis. V. - 1972. - spalio 31.
 
159. Kad neišnyktų sveikatos šaltiniai [ Apie racionalų miško gėrybių naudojimą ] // Tiesa. V. - 1972. - lapkričio 21.
 
160. Skerstuvių metas // Valstiečių laikraštis. V. - 1972. - lapkričio 30.
 
161. Nemalonu, bet išvengiama [ Apie kovą su vidurių užkietėjimu ] // Tarybinė moteris. - 1972. - Nr. 11 : 7.
 
162. XI экскурсия прибалтийских ботаников 1-9 июля 1971 Остров Хиума Эстония / К.Балявичус и С.Шимкунайте // Краткие изложения докладов. Ботанический журнал. - 1972. - Т. 57. Nr. 8 : 1205-1209 : картин.
Imbieros // Mokslas ir gyvenimas. - 1972. - Nr. 4 : 50-51.
 
163. Исследование электропроводности пленок СdТе’, лечированных Сd. // Ю.Пожяла, Ю.Скучас, А.Скучене, Е.Шимкунайте / Lietuvos fiz. darbų rinkinys. - Vilnius. - 1972. T. 12. - Nr. 6 : 961-990 : brėžiniai.
 
164. СВЧ детекторы на основе СdТе’ и их применение / Ю.Пожяла, Е.Шимкунайте // Lietuvos fiz. darbų rinkinys. Vilnius. - 1972. T. 12 Nr. 6 : 991-1000 : brėžiniai.
 
165.    Auksarankė skalbėjėlė [ Apie žliūgių savybes ] // Valstiečių laikraštis. - 1973. - liepos 30.
 
166.    Vaistiniai augalai / J.Bakšytė, K.Balkevičius, Z.Bandzaitienė ir kt. // . - 1973. - Vilnius. - 432 : su iliustracijomis.
 
167.    Полезные растения Прибалтийских республик и Белоруссий / А.Алюконите, Д.К.Араля, Э.Я.Базылев и др. // Материалы к II научной конференции по исследованию и обогощению растительных ресурсов Прубалтийческих республик и Беларуссии //. - Вильнюс - 1973. с. 340.
 
168.    Žalio vyno po truputį [ Apie alkoholinių gėrimų gamybą ] // Mūsų gamta. - 1973. - Nr. 4 : 34.
 
169. Patvorio našlaitėlė [ Apie gumbinę saulėgrąžą ] // Valstiečių laikraštis. - 1973. - kovo 31.
 
170. Apie ženšenį, salyklą ir turgaus vaistus // Mokslas ir gyvenimas. - 1973. - Nr. 3 : 51.
 
171. Kur jūs, vitaminai ? [ Apie valgius žiemos metu ] // Valstiečių laikraštis. - 1973. - kovo 1.
 
172. Kai karaliai prastai šaudė [ Apie gydomąją dervą ] // Raudonoji vėliava. Šiauliai. - 1973. - vasario 14-15.
 
173. Draudžia manoji religija... [ Įspūdžiai iš mokslinės ekspedicijos po Viduriniąją Aziją ] // Raudonoji vėliava. Šiauliai. - 1973. - sausio 4.
 
174. Литовская республиканская конференция. Природные ресурсы и возможности возделования лекарственных растении в республике // Тезисы докладов. - Щвенчионис. - 1973. - 48.
 
175. Alijošius ir agava [ Apie panaudojimą medicinoje. Atmena ] // Vilnius. - 1973. - 4. LTSR Sveikatos apsaugos ministerijos Resp. san. švietimo namai.
 
176. Iš daugybės žiedelių [ Apie gėrimą “Gulbės pienas” ] // Mūsų gamta. - 1973. - Nr. 5 : 32.
 
177. Sveikas kaip ridikas [ Apie ridikus ] // Valstiečių laikraštis. - 1973. - gegužės 21.
 
178. Pušų žiedai [ Apie jų gydomąsias savybes ] // Mokslas ir gyvenimas. - 1973. - Nr. 5 : 51-52 : su iliustracijomis.
 
179. Prisirinkime bruknių [ Apie bruknių sunkos gaminimą ] // Valstiečių laikraštis. - 1973. - liepos 31.
 
180. Kraujospūdžiui mažinti [ Apie vaistažoles ] // Valstiečių laikraštis. - 1973. - liepos 28.
 
181. “Vaistiniais augalais” pasikliauti negalima [ Apie vaistinių augalų rinkimą ] // Tarybinis mikytojas. - 1973. - rugsėjo 21.
 
182. Vaistažolės burnos priežiūrai [ Atmena ] // Vilnius. - 1973. - : 4. LTSR Sveikatos apsaugos ministerijos Resp. san. švietimo namai.
 
183. Aktualūs farmacijos mokslo ir praktinės medicinos klausimai / E.Bagdonavičiūtė, D.Baranauskaitė, R.Bernatonienė ir kt. // Konferencijos, įvykusios Panevėžyje 1974. - birželio 5-6 pranešimų tezės, 1974. 103.
 
184. Ką mena gegužraibė [ Apie augalą ] // Mūsų gamta. - 1974. - Nr. 1 : 29 : su iliustracijomis.
 
185. Nesusitarę neauginkime [ Apie vaistingųjų augalų auginimą ] // Mūsų sodai. - 1974. - Nr. 1 : 19.
 
186. Oi, tu kiškeli, dobilo [ Apie kiškiakopūsčius ] // Mūsų gamta. - 1974. - Nr. 2 : 27.
 
187. Geltonžiedė plukė [ Apie augalą ] // Mūsų gamta. - 1974. - Nr. 3 : 29 : su iliustracijomis.
 
188. Skaisčios vandens lelijos // Mūsų gamta. - 1974. - Nr. 4 : 18.
 
189. Naujos lietuvių operos belaukiant / A.Kalinauskas, R.Geniušas, J.Mackonis ir kt. // Kultūros barai. - 1974. - Nr. 4 : 48-55.
 
190. Trainės [ Apie augalus ] // Mūsų gamta. - 1974. - Nr. 5 : 21.
 
191. Graižažiedžių šeimynėlė [ Apie augalus ] // Mūsų gamta. - 1974. - Nr. 6 : 21 : su iliustracijomis.
 
192. Paprastoji kraujažolė [ Apie gydomąsias savybes ] // Mokslas ir gyvenimas. - 1974. - Nr. 6 : 53-54 : su iliustracijomis.
 
193. Patarimai vaistažolių rinkėjams // Lietuvos pionierius. - 1974. - liepos 6.
 
194. Saulėtoji raktažolė [ Apie augalą ] // Mūsų gamta. - 1974. - Nr. 7 : 15 : su iliustracijomis.
 
195. Ką padovanojo bitės [ Apie bičių produktus ] // Valstiečių laikraštis. - 1974. - rugpjūčio 10.
 
196. Vaistažolių rinkėjams // Lietuvos pionierius. - 1974. - liepos 20.
 
197. Pakresas [ Apie pražangialapę blužnutę, jos gydomąsias savybes ] // Mūsų gamta. - 1974. - Nr. 8 : 19, 40 : su iliustracijomis.
 
198. Apie vaistinguosius augalus // Draugystė. - 1974. - rugpjūčio 24.
 
199. Stipri, išgirta, bet ne visagalė [ Trumpi pokalbiai apie vaistažoles ] // Tiesa. - 1974. - rugsėjo 15.
 
200. Ką gydo mano vaistažolės // Lietuvos pionierius. - 1974. - rugpjūčio 25.
 
201. Ąžuolas [ Apie ąžuolo savybes ] // Valstiečių laikraštis. - 1974. - spalio 1.
 
202. Baltas gražus dobilėlis [ Apie dobilus ] // Mūsų gamta. - 1974. - Nr. 9 : 17 : su iliustracijomis.
 
203. Sesutės žibakutės [ Apie našlaitinių šeimos augalus ] // Mūsų gamta. - 1974. - Nr. 10 : 14 : su iliustracijomis.
 
204. Žaliasis žemės turtas / E.Šimkūnaitė, P.Bužinskas, K.Jablonskis //   Tiesa. - 1974. - spalio     25.
 
205. Bajorės [ Apie rugiagėles ] // Mūsų gamta. - 1974. - Nr. 11 : 32 : su iliustracijomis.
 
206. Laikmečio uogos [ Apie serbentus ] // Mūsų sodai. - 1974. - Nr. 11 : 6 : su iliustracijomis.
 
207. Apie vaistinguosius augalus // Draugystė. - 1974. - rugpjūčio 24.
 
208. Erškėtis [ Apie augalą ] // Mūsų gamta. - 1974. - Nr. 12 : 30 : su iliustracijomis.
 
209. Gyvaėdžiai augalai // Mūsų gamta. - 1975. - Nr. 1 : 28.
 
210. Grybai parazitai // Mūsų gamta. - 1975. - Nr. 2 : 27.
 
211. Riešutai // Valstiečių laikraštis. - 1975. - balandžio 1.
 
212. Pumpurai galiūnai [ Apie pumpurų medicininę vertę ] // Mūsų gamta. - 1975. - Nr. 3 : 23.
 
213. Keistieji augalai // Mūsų gamta. - 1975. - Nr. 4 : 22.
 
214. Piengrybiai // Mokslas ir gyvenimas. - 1975. - Nr. 4 : 55.
 
215. Šis tas apie ankštinius // Mūsų sodai. - 1975. - Nr. 4 : 28.
 
216. Būkime atidesni savai kalbai [ Dėl kai kurių žodžių vartojimo ] // Auksinė varpa. Pakruojis. - 1975. - balandžio 5.
 
217. Smailialaivis arba drugišius [ Apie augalą ] // Mūsų gamta. - 1975. - Nr. 5 : 18.
 
218. Svajos galybė. Elenos Čiudakovos 50-osioms gimimo metinėms [ Apie E.Čiudakovos sukurtus vaidmenis ] // Pergalė. - 1975. - Nr. 5 : 180-181.
 
219. Žalieji amalai // Mūsų sodai. - 1975. - Nr. 7 : 23.
 
220. Ir gėlės valgomos // Mūsų sodai. - 1975. - Nr. 7 : 28.
 
221. Smiltyninis šlamutis [Apie augalo vaistingąsias savybes] // Mokslas ir gyvenimas. - 1975. - Nr. 7 : 53-54 : su iliustracijomis.
 
222. Ajeras. Žolės iš arti // Mūsų gamta. - 1975. - Nr. 8 : 16-17.
 
223. Prieš prasidedant naujam sezonui   [ Apie Valst. akad. operos ir baleto teatro 55 sezoną ] / V.Sirijos Gira, E.Šimkūnaitė, P.Tulevičius ir kt. // Literatūra ir menas. - 1975. - rugpjūčio 30 : 3-4 : su iliustracijomis.
 
224. Tas kiaušinis - šimtatrynis [ Apie agurkvaisių naudojimą maistui ] // Mūsų sodai. - 1975. - Nr. 9 : 38.
 
225. Tauragniškiai kopūstai [ Apie kopūstų rauginimą Utenos raj. ] // Valstiečių laikraštis. - 1975. - rugsėjo 30.
 
226. Šermukšnis [ Apie gydomąsias savybes ] // Mokslas ir gyvenimas. - 1975. - Nr. 9 : 51-52 : su iliustracijomis.
 
227. Šermukšnio uogos [ Apie gydomąsias savybes ] // Valstiečių laikraštis. - 1975. - spalio 18.
 
228. Vaivorai [Apie uogakrūmį // Mūsų gamta. - 1975. - Nr. 11 : 26.
 
229. Gydo ar kenkia [ Apie kopūstą ] // Mūsų sodai. - 1975. - Nr. 11 : 28.
 
230. Kuklieji parazitai [ Apie žoles ] // Mūsų gamta. - 1975. - Nr. 12 : 24-25 : su iliustracijomis.
 
231. Apie rupūžių ir gyvačių antpilus // Mokslas ir gyvenimas. - 1975. - Nr. 12 : 51-52 : su iliustracijomis.
 
232. Sodininko mėgėjo žinynas / E.Andriukienė, J.Balickas, M.Baranauskienė ir kt. // 1975 - 1976. Vilnius. - 1975. - 219.
 
233. Apie jaunystę, senatvę ir gerą nuotaiką // Tiesa. - 1976. - sausio 1.
 
234. Pirmajai degustacijai // Vakarinės naujienos.V. - 1976. - vasario 16.
 
235. Ašutnyčia [ Apie žolę ] // Mūsų gamta. - 1976. - Nr. 3 : 21.
 
236. Mūsų marguolė [ Apie gyvates ] / Z.Butkevičius, B.Savukynas, E.Šimkūnaitė // Mūsų gamta. - 1976. - Nr. 5 : 22-25 : su iliustracijomis.
 
237. Vaistingieji augalai [ Apie jų veikimą ir naudojimą ] // Tiesa. - 1976. - birželio 6.
 
238. Talkininkai [ Apie kerpes ] // Mūsų gamta. - 1976. - Nr. 6 : 18.
 
239. Ką pasakoja bitės [ Apie bičių produktų vertę ] // Mokslas ir gyvenimas. - 1976. - Nr. 7 : 27-28 : su iliustracijomis.
 
240. Pelės grūdeliai [ Apie skalses ] // Mūsų gamta. - 1976. - Nr. 8 : 14.
 
241. Šimtavardė [ Apie arkliauogę ] // Mūsų gamta. - 1976. - Nr. 10 : 12-13 : su iliustracijomis.
 
242. Nederantis gydymas [ Apie gydymą šlapimu ] // Mokslas ir gyvenimas. - 1976. - Nr. 10 : 38.
 
243. Žalingieji augalai [ Apie kai kurių augalų naudingąsias savybes ] // Valstiečių laikraštis. - 1976. - lapkričio 30.
 
244. Mūsų liaudies medicinos priemonės parodontozei gydyti // LTSR stomatologų darbai. - 1976. - T. 7 : 41-44. Santr. rusų, anglų.
 
245. Vaistinių augalų požeminių dalių ir lapų rinkimas [Atmena] // LTSR Sveikatos apsaugos ministerijos Resp. san. švietimo namai. Vilnius. 1976 : 4.
 
246. Vaistinių augalų žiedų ir vaisių rinkimas [ Atmena ] // LTSR Sveikatos apsaugos m-jos Resp. san. švietimo namai. Vilnius. 1976 : 4.
 
247. Lietuvos farmacininkų 2-asis suvažiavimas. Kaunas 1977 spalio 6-7 / O.Ambrazienė, V.Apšegienė, E.Bagdonavičiūtė ir kt. // Pranešimų tezės. Kaunas. 1977 : 176.
 
248. Dyvas [ Apie tubės naudojimą medicinoje ] // Mūsų gamta. - 1977. - Nr. 12 : 22-23 : su iliustracijomis.
 
249. Arbatgrybiai // Mokslas ir gyvenimas. - 1977. - Nr. 1 : 37-38.
 
250. Aronija // Mūsų sodai. - 1977. - Nr. 2 : 28.
 
251. Saugokime gamtos turtus [ Dėl gamtos apsaugos ] // Žvaigždutė (žurnalo “Genys” priedas). - 1977. - Nr. 1 : 15.
 
252. Raudonasis šeivamedis [ Apie augalą ] // Mokslas ir gyvenimas. - 1977. - Nr. 4 : 37 : su iliustracijomis.
 
253. Kaip rinkti vaistažoles [ Patarimai ] // Mūsų gamta. - 1977. - Nr. 5 : 36.
 
254. Vaistingieji augalai [ Patarimai jų rinkėjams ] // Mūsų gamta. - 1977. - Nr. 6 : 43.
 
255. Atsargiai, uogos ! [ Apie nuodingus augalus ] // Mokslas ir gyvenimas. - 1977. - Nr. 7 : 36-37 : su iliustracijomis.
 
256. Darbščioji “panytėla” [ Apie skruzdes ] // Moksleivis. - 1977. - Nr. 7 : 26-27.
 
257. Spanguoliaukime gerves išlydėję [ Apie spanguoles, jų rinkimą ir vartojimą ] // Mūsų gamta. - 1977. - Nr. 8 : 24-25 : su iliustracijomis.
 
258. Жизнеспособность девясилашла британского в естественных местопроизрастаниях и его охрана в Литовской ССР / Э.А.Пенкаускене, Е.П.Шимкунайте // Ботанические сады Прибалтики. Охрана растений - Рига - 1977 : 106-112.
 
259. Rudens gėrybės [ Apie augalų panaudojimą gydymui ] // Kalba Vilnius. - 1977. - Nr. 36 : 15.
 
260. Vaisiai - vaistams // Mūsų gamta. - 1977. - Nr. 8 : 36.
 
261. Žalioji šeimynėlė [ Apie šaltalankį ] // Mūsų sodai. - 1977. - Nr. 9 : 38.
 
262. Nemaloni liga [ Apie hemorojų ir jo gydymą ] // Mokslas ir gyvenimas. - 1977. - Nr 9 : 38.
 
263. Liaudiškoji balneologija // Mokslas ir technika. - 1977. - Nr. 10 : 40-41.
 
264. Ožiabarzdžiui dūšią pardavus // Kinas. - 1977. - Nr. 10 : 11.
 
265. Kartočiau nieko nekeisdama // Komjaunimo tiesa. - 1978. - birželio 3.
 
266. Ožekšniai [ Apie ožekšnių gydomąsias savybes ] // Mokslas ir gyvenimas. - 1978. - Nr. 2 : 37-38 : su iliustracijomis.
 
267. Indraja [ Apie lietuvių deivę ] // Mokslas ir gyvenimas. - 1978. - Nr. 3 : 15-17 : su portretu.
 
268. Jūros kopūstas [ Apie savybes ir vartojimą ] // Mokslas ir gyvenimas. - 1978. - Nr. 4 : 38.
 
269. Tikras augalas [ Apie kiminą ] // Mūsų gamta. - 1978. - Nr. 6 : 13 : su iliustracijomis.
 
270. Sakalo miestas [ Apie Salalo miestą Zarasų raj. ] // Mūsų gamta. - 1978. - Nr. 7 : 16.
 
271. Dar kartą apie naminius vaistus [ Apie vaistingųjų augalų naudojimą ] // Valstiečių laikraštis. - 1978. - rugpjūčio 29.
 
272. “Sabūras” // Mokslas ir gyvenimas. - 1978. - Nr. 8 : 39.
 
273. Sergantiems druskų nusėdimu [ Apie dietinį maistą ] // Kalba Vilnius. - 1978. - Nr. 34 : 14.
 
274. Geležinis puodelis - saldi košelė [ Apie lazdynus ] // Mūsų gamta. - 1978. - Nr. 9 : 32 : su iliustracijomis.
 
275. Išganingasis česnakas [ Apie česnako naudingas ir žalingas savybes ] // Mokslas ir gyvenimas. - 1978. - Nr. 9 : 36-37.
 
Copyright © 2009-2012 E. Šimkūnaitės FONDAS. Visos teisės saugomos. Sprendimas: .imagine