Eugenijos Šimkūnaitės labdaros ir paramos fondas

Eugenijos Šimkūnaitės labdaros ir paramos fondas skelbia pretendentų atranką habil. dr. Eugenijos Šimkūnaitės stipendijai gauti. Pagrindiniai vardinės stipendijos skyrimo kriterijai:

1. Stipendija skiriama gerai besimokantiems Lietuvos sveikatos mokslų universiteto farmacijos fakulteto studentams, kurių studijų vidurkis ne mažesnis nei 8 balai.

2. Aktyvus dalyvavimas studentų mokslinės draugijos veikloje; prioritetas skiriamas besidomintiems vaistiniais augalais ir su jais susijusiais moksliniais tyrimais.

Pretendentai privalo pateikti:

1. Prašymą vardinei stipendijai gauti, nurodant motyvus ir argumentus kodėl pretenduojama į stipendiją.

2. LSMU FF Dekanato patvirtintą pažymą apie studijų vidurkį.

3. Trumpą autobiografiją.

4. Pretendento aktyvų dalyvavimą studentiškoje veikloje ar remtinumą įrodančius dokumentus.

Dokumentai pateikiami LSMU Farmacijos fakulteto dekanatui, o elektroninės dokumentų versijos siunčiamos Eugenijos Šimkūnaitės labdaros ir paramos fondui e-adresu: karnickas@post.skynet.lt iki 2014 m. sausio 22 d. imtinai.

Konkursas vyks 2014 m. sausio 24 d. 11 val. LSMU FF dekanato patalpose (Eivenių g. 4, 2-as aukštas).Eugenijos Šimkūnaitės labdaros ir paramos fondo informacija

 

 

 

 

 

Copyright © 2009-2012 E. Šimkūnaitės FONDAS. Visos teisės saugomos. Sprendimas: .imagine