Rūtelės Foktienės nuotraukos iš Eugenijos Šimkūnaitės minėjimo Vilniuje

Rūtelės Žemaitytės nuotraukos iš Eugenijos Šimkūnaitės minėjimo Vilniuje, Mokslų akademijoje š.m. kovo 12 d.

Šermukšnis