2020-ieji – EUGENIJOS ŠIMKŪNAITĖS METAI
2020-ieji – EUGENIJOS ŠIMKŪNAITĖS METAI

TAURAGNŲ BALADĖ

Eugenijai Šimkūnaitei atminti

Tauragnų kalnai ir kalneliai,
upeliai, šilai, ežerai
išeinančius lydi į kelią-
negrįžusiems skamba varpai.

Tauragnų laukai akmenuoti,
artojų keiksmais suarti,
poetų dainom apdainuoti-
jų duona be galo gardi.

Čia protėviai sėliai tarp girių
iš ąžuolo, uosio, pušies
prie Tauragno amžiną pilį
paliko vaikams ateities.

Jie žemę ant rankų pakėlė,
sušildė ugnim ir delnais,
o žemė pilkų artojėlių
pražydo rugiais ir linais.

Mus lydi tos žemės šaukimas.
Kelionė sunki ir ilga.
Ir žagrės, ir plūgo arimas,
ir jaučio, ir arklio jėga.

Tauragnuose vyšnios pražysta,
tik žydi be galo trumpai.
Prie Tauragno mūsų vaikystė,
jaunystė, senatvė, kapai.

Negrįžusiems skamba varpai.

Šermukšnis