2020-ieji – EUGENIJOS ŠIMKŪNAITĖS METAI
2020-ieji – EUGENIJOS ŠIMKŪNAITĖS METAI
Paveiksliukas

Eugenijos Šimkūnaitės labdaros ir paramos fondas

Eugenijos Šimkūnaitės labdaros ir paramos fondas (toliau Fondas) įsteigtas 1997 05 09, o 1997 06 04 įregistruotas LR Teisingumo ministerijoje.

Pagrindinis Fondo veiklos tikslas – remti E. Šimkūnaitės atminimo įamžinimą. Šiam tikslui įgyvendinti 1997 05 09 LFS paskyrė Fondo valdybą iš 3 vaistininkų (B. Karnickienė, G. Labokienė, R. Masiliūnas). Valdybos pirmininke paskirta B. Karnickienė, sekretore – G. Labokienė. Fondo valdyba paskyrė Fondo administracijos vadovą – Prezidentą – dr. R. Pakalnį, vieną iš labiausiai E. Šimkūnaitės gerbtų ir vertintų asmenybių.

Fondo veikla  vykdoma remiantis Fondo įstatais, Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centro rekomendacijomis bei LR Labdaros ir paramos bei kitais įstatymais.

Fondo būstinė – buvęs E. Šimkūnaitės butas Vilniuje, Erfurto g. 4-42 – Fondo aktyvo ir rėmėjų rūpesčiu suremontuotas.

Vykdant E. Šimkūnaitės testamentinę valią, jos buvusiame bute 1999 03 26 įrengta jos memorialinė ekspozicija ir susirinkimų kambarys.

 

Fondo uždaviniai
 • Remti Eugenijai Šimkūnaitei skirtus mokslinius skaitymus ir kultūrinius renginius.
 • Steigti prizus moksleivių olimpiados nugalėtojams.
 • Remti studentus, besimokančius farmacijos ir gamtos mokslų.
 • Padėti studentams ir moksleiviams, užrašinėjantiems tautosaką.
 • Propaguoti lietuvių vaistažolininkystę Lietuvoje ir užsienyje.
 • Remti neakivaizdinės jaunųjų vaistažolininkų mokyklos veiklą.
 • Remti Eugenijos Šimkūnaitės veikalų leidybą.
 • Remti muziejų, propaguojančių vaistažolininkystę, veiklą.
 • Padėti organizuoti Eugenijos Šimkūnaitės bičiulių susitikimus.

 

Svarbiausi fondo darbai
 • Suburti privatūs rėmėjai ir įstaigos, palaikančios fondo veiklą.
 • Padedant Tauragnų gyventojams ir rėmėjams, sutvarkyta kapavietė ir pastatytas paminklas Eugenijai Šimkūnaitei Tauragnų kapinėse (Utenos r.)
 • Vykdant testamentinę Eugenijos Šimkūnaitės valią, suremontavus ir pagal memorialinės ekspozicijos reikmes pertvarkius butą (Vilniuje, Erfurto g. 4-42), įrengta ir atidaryta memorialinė ekspozicija.
 • Įsteigta vardinė Eugenijos Šimkūnaitės stipendija. Pirmoji stipendija paskirta Kauno medicinos universiteto Farmacijos fakulteto studentei.
 • Analizuojamas ir studijuojamas rankraštinis palikimas.  Dalyvauja Vilniaus pedagoginio universiteto ir Dailės akademijos studentai.
 • Parengtos radijo laidos, paskelbta straipsnių apie Eugenijos Šimkūnaitės gyvenimą, darbus ir veiklą.
Šermukšnis