2020-ieji – EUGENIJOS ŠIMKŪNAITĖS METAI
2020-ieji – EUGENIJOS ŠIMKŪNAITĖS METAI

Eugenijos Šimkūnaitės labdaros ir paramos fondas skelbia pretendentų atranką habil. dr. Eugenijos Šimkūnaitės stipendijai gauti

Eugenijos Šimkūnaitės labdaros ir paramos fondas skelbia pretendentų atranką habil. dr. Eugenijos Šimkūnaitės stipendijai gauti. Pagrindiniai vardinės stipendijos skyrimo kriterijai:

1. Stipendija skiriama gerai besimokantiems Lietuvos sveikatos mokslų universiteto farmacijos fakulteto studentams, kurių studijų vidurkis ne mažesnis nei 8 balai.

2. Aktyvus dalyvavimas studentų mokslinės draugijos veikloje; prioritetas skiriamas besidomintiems vaistiniais augalais ir su jais susijusiais moksliniais tyrimais.

Pretendentai privalo pateikti:

1. Prašymą vardinei stipendijai gauti, nurodant motyvus ir argumentus kodėl pretenduojama į stipendiją.

2. LSMU FF Dekanato patvirtintą pažymą apie studijų vidurkį.

3. Trumpą autobiografiją.

4. Pretendento aktyvų dalyvavimą studentiškoje veikloje ar remtinumą įrodančius dokumentus.

Dokumentai pateikiami LSMU Farmacijos fakulteto dekanatui, o elektroninės dokumentų versijos siunčiamos Eugenijos Šimkūnaitės labdaros ir paramos fondui e-adresu: karnickas@post.skynet.lt iki 2014 m. sausio 22 d. imtinai.

Konkursas vyks 2014 m. sausio 24 d. 11 val. LSMU FF dekanato patalpose (Eivenių g. 4, 2-as aukštas).

Eugenijos Šimkūnaitės labdaros ir paramos fondo informacija

Šermukšnis