2020-ieji – EUGENIJOS ŠIMKŪNAITĖS METAI
2020-ieji – EUGENIJOS ŠIMKŪNAITĖS METAI
Paveiksliukas

Eugenijos Šimkūnaitės metų belaukiant

2018 m.  Lietuvos moksleivių įvairių dalykų olimpiadų sąraše pagaliau atsirado ir etninės kultūros olimpiada.  Šiemetinės antrosios olimpiados rengėjams Gražina Kadžytė atrinko ir pasiūlė 10 klausimų iš Eugenijos Šimkūnaitės rašytinio palikimo. Klausimai buvo parengti pagal knygoje „Gyvenimo paslaptys ir lemtys“ sudėtus etnokultūrinio pobūdžio tekstus: apie Žolinės, advento tradicijas, kitus metų laikų ženklus. Parinkimą sąlygojo tai, kad šios olimpiados klausimynas turėjo būti susietas su kalendorinėmis šventėmis ir papročiais. Ekspertams patiko Eugenijos  Šimkūnaitės tekstų citatos apie Lietuvos paukščius, siejamus su metų mėnesiais arba tam tikromis kalendorinėmis datomis. Prieš citatas pateikiama nuoroda: „Eugenija Šimkūnaitė rašė:“ ir po jų suformuluojami klausimai ta tema – lengvesni 5-8 klasių mokiniams ir kiek sunkesni gimnazistams. Klausimai buvo išsiuntinėti į visas Lietuvos savivaldybių olimpiados komisijas, kai kurie jau panaudoti, kai kurie dar bus panaudoti regioniniuose turuose. 2020 m. kovo mėnesį vyks respublikinis, baigiamasis olimpiados turas. Jam dar parengsime papildomų klausimų, panaudosime ir tuos pačius, o tada, kai jau bus galima viešai pateikti klausimus ir atsakymus, juos galėsime panaudoti Eugenijos Šimkūnaitės  skaitymuose, kurie planuojami  ne tik Eugenijos Šimkūnaitės  memorialiniame bute, bet ir kitose, su Jos gyvenimu ir veikla susijusiose vietose.

Nuotraukoje Eugenija Šimkūnaitė filmuojant „Žiniuonę”.

Eugenijos Šimkūnaitės labdaros ir paramos fondo informacija

Šermukšnis