2020-ieji – EUGENIJOS ŠIMKŪNAITĖS METAI
2020-ieji – EUGENIJOS ŠIMKŪNAITĖS METAI
Paveiksliukas

IŠLEISTA EUGENIJOS ŠIMKŪNAITĖS BIBLIOGRAFIJA

Ką tik pasirodė ilgai lauktas leidinys – “Eugenija Šimkūnaitė. Bibliografijos rodyklė 1948-2021”. Tai pats svarbiausias praėjusių Eugenijos Šimkūnaitės metų (2020) įdirbis. Kartu tai ir grupės asmenų, suburtų Eugenijos Šimkūnaitės labdaros ir paramos fondo, gražaus bendradarbiavimo rezultatas, trukęs ne vienerius metus. Bibliografiją sudarė Vilniaus universiteto bibliotekos darbuotojos Eglė Akstinaitė-Veličkienė, Rita Kivilšienė ir Jūratė Zvėgienė. Jų kruopštaus triūso dėka iš įvairių šaltinių surinkta stebinanti Eugenijos Šimkūnaitės kūrinių gausa.

Spalvingą ir turiningą Įvadinį žodį bibliografijai parašė Eugenijos Šimkūnaitės kraštietis akademikas Bonifacas Stundžia, skyręs nemaža laiko išsamiai bibliografijos analizei.

Viršelyje – Daivos Lagauskaitės ekslibrisas iš Lietuvos medicinos bibliotekos ekslibrisų kolekcijos.

Dėkingi esame bibliografijos sudarytojoms, įvadinio žodžio autoriui ir Reginai Vaišvilienei, Lietuvos medicinos bibliotekos patarėjai informacijos sklaidos klausimais,  už pagalbą ir patarimus leidžiant šį leidinį.

Bibliografiją padovanojome didesnėms Lietuvos bibliotekoms, neabejodami, kad ji bus naudinga ne tik besidomintiems Eugenijos Šimkūnaitės asmenybe ir darbais, bet ir žingeidesniam skaitytojui, sumaniusiam pasidomėti krašto istorija.

Šmaikščiai pavadintoje nuotraukoje „Žvėrinčiaus žvaigždės“ Eugenija Šimkūnaitė  (pirma iš kairės) su Kaune bendrabutyje gyvenančiomis draugėmis 1940 m. birželio mėn. 

Gydytojos Onos Etmanavičiūtės Prapuolenienės (1921–2011) asmeninio albumo nuotrauka.

Šią nuotrauką išsaugojo ir leido ją naudoti  jos dukra Ina Pilkauskienė. Nuoširdus ačiū jai.

Šermukšnis