2020-ieji – EUGENIJOS ŠIMKŪNAITĖS METAI
2020-ieji – EUGENIJOS ŠIMKŪNAITĖS METAI
Paveiksliukas

Vyšnių žydėjimo šventė habil. dr. Eugenijos Šimkūnaitės gimtinėje

Tauragnų bendruomenės pakviesti Sekminių išvakarėse viešėjome habil. dr. Eugenijos Šimkūnaitės gimtinėje, kur vyko graži, tradicine jau tapusi vyšnių žydėjimo šventė.

Pasodinę gėlių garsiosios liaudies medicinos žinovės amžino poilsio vietoje, prisijungėme prie margaspalvės šventės dalyvių, susirinkusių sakralinėje vietoje – per II pasaulinį karą sudegusios bažnyčios šventoriuje. Prisiminėme Sekminių papročius, ragavome gardų gardžiausio vietinio sūrio (Tauragnuose dar ganosi  12 karvučių!), klausėmės ansamblių melodijų, gėrėjomės piemenėlių šokiais.

Kiek vėliau renginys tęsėsi E. Šimkūnaitės atminimui pasodintų, visu puikumu žydinčių vyšnių sodelyje. Nors čia  ir vyko chorų karai, bet vyravo taika. Kitaip ir būti negalėjo –visus sujungė dilgėlių sriuba ir Sekminių kiaušinienė. Ach, gardu gardu buvo saulytei šviečiant, Tauragno vilnims ribuliuojant, triūboms aidint.

Nepamirštamų įspūdžių kupini nepaliovėme dėkoti šventės organizatoriams ir fotografuotis vyšnių sodelyje. Ačiū tauragniškiams, mus šiltai priėmusiems ir gražų renginį dovanojusiems.

Eugenijos Šimkūnaitės labdaros ir paramos fondo informacija

Šermukšnis